Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach ustala termin testu umiejętności na 14 lutego 2017 r., godz. 10.00 i 15 lutego 2017 r., godz. 10.00 - część pisemna oraz 1 marca 2017 r., godz. 10.00 - część ustna.
Test umiejętności zdają zagraniczni prawnicy starający się o wpis na listę radców lub adwokatów. Po zmianach wprowadzonych w 2016 r. dotyczy tylko różnic pomiędzy uzyskanym wykształceniem a wymogami stawianymi prawnikom krajowym.
Znowelizowane rozporządzenie obliguje komisje kwalifikacyjne do informowania izby radców lub rady adwokackiej - nie później niż 14 dni od otrzymania informacji o złożeniu wniosku o wpis - o zagadnieniach, których znajomości kandydat nie wykazał.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów