Uniwersyteckie Poradnie Prawne
Uniwersyteckie Poradnie Prawne są zazwyczaj tworzone w ramach zajęć fakultatywnych dla studentów. Mają one na celu niesienie bezpłatnej pomocy prawnej tym, których nie stać na zaczerpnięcie opinii u profesjonalnego prawnika. W ramach poradni tworzone są sekcje związane z różnymi gałęziami prawa, np. sekcja cywilna, sekcja karna. Należy tutaj przybliżyć korzyści płynące zarówno dla studentów, jak i dla osób korzystających z porad.
Studenci mają możliwość praktyki i zaznajomienia się z daną dziedziną pod okiem prowadzących dane sekcje. Nie jest jednak tak, że udzielają oni bezpośrednio porady danej osobie. Wszystkie informacje muszą być dokładnie zweryfikowane przez opiekuna sekcji. Ma  to na celu, przede wszystkim, likwidację potencjalnych pomyłek popełnionych przez studenta, a także daje gwarancję, że porada jest kompletna i fachowa. Dodatkowo, są pewne odgórne zasady, którym trzeba sprostać (np. w ramach ochrony danych osobowych klientów), ale te są z reguły przybliżane na kursach poprzedzających uczestnictwo w poradni. Ostrożne podejście w ramach działania w sekcji, ma za zadanie przybliżyć studentom pracę przyszłego prawnika, gdzie trzeba zwracać uwagę na każde działanie. Praca w poradni uczy profesjonalnego podejścia do klienta oraz umożliwia praktykę w danej dziedzinie prawa. Jednak, to od każdego indywidualnie zależy czy i ile z tego skorzysta. Poza tym, uczestnictwo w poradni zdecydowanie urozmaici rubrykę "doświadczenie" w CV, która niejednokrotnie u wielu absolwentów świeci pustkami.
Dla osób korzystających z poradni, zasadniczą korzyścią jest przede wszystkim czynnik materialny. Porady są udzielane bezpłatnie, a co za tym idzie korzystać z nich mogą osoby, których sytuacja finansowa nie pozwala na uzyskanie porady prawnej od profesjonalisty. Jednocześnie klient ma pewność, że udzielona mu porada przeszła weryfikację osoby do tego upoważnionej (opiekun sekcji).
 
Biura karier
Inną możliwością rozwoju w ramach studiów są biura karier. Dzięki nim, studenci mają szeroki dostęp do wszelkiego rodzaju kursów, szkoleń, praktyk, staży. To świetne miejsce na udoskonalanie umiejętności. Dodatkowo, wiąże się to z możliwością otrzymania wynagrodzenia, które jak wiadomo, studentowi zawsze się przyda. Przez biuro karier pracodawcy udostępniają oferty, które mają dotyczyć przede wszystkim studentów, lecz bardzo często dochodzi również do dalszej współpracy.

Koło naukowe
Uniwersyteckie Poradnie Prawne czy biura karier wiążą się często z tym, że studenci muszą mieć już jakieś podstawy na płaszczyźnie prawa. Co jednak z osobami będącymi na pierwszym roku, które dopiero rozpoczynają przygodę w tym zakresie?
Doskonałą opcją dla nich jest uczestnictwo w kołach naukowych, w ramach których działają studenci każdego roku danego kierunku. Otwiera to możliwość na poznanie nowych ludzi i ich doświadczenia związanego chociażby z samym studiowaniem. W kołach stawia się na rozwój edukacyjny, ale i połączony z organizacją konferencji naukowych i innych tego typu wydarzeń.

Czy to wszystko?
Wymienione wyżej szanse rozwoju, to zaledwie kilka możliwości i przykładów udzielonych studentom przez uczelnie. Każdy uniwersytet niejednokrotnie ma swoją, oryginalną ofertę skierowaną dla studentów, dlatego warto je uważnie obserwować i śledzić. Bardzo często o tego typu okazjach wie zaledwie garstka osób, które starają się z nich wycisnąć wszystko co się tylko da. Każdy student z reguły ma jednakowe szanse wzięcia udziału w podanych przedsięwzięciach, czasami bowiem wymagana jest odpowiednia średnia. Należy zatem korzystać z możliwości uniwersytetu, które są praktycznie pod ręką i pobierać coraz to nowe doświadczenie, które w przyszłości może zaowocować sukcesem.

Rafał Kazik - ambasador Wolters Kluwer Polska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie