Minister pracy w środę w Warszawie wziął udział w konferencji pt: "Polski rynek pracy oczami ludzi młodych", organizowanej przez Forum Związków Zawodowych oraz Fundację im. Friedricha Eberta.
 
Kosiniak-Kamysz powiedział, że do 2014 r. chciałby wdrożyć rozwiązania skierowane do studentów ostatniego roku studiów. Mogliby oni wziąć nisko oprocentowany, w części umarzalny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego lub - w przypadku mniejszych projektów - otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. "Już na tym ostatnim etapie edukacji, przed wizytą w pośredniaku, warto wejść na rynek pracy" - powiedział minister.
 
Wyjaśnił, że pomoc mógłby uzyskać student, który przedstawi dobry biznes plan potwierdzony np. przez profesora uczelni, na której studiuje. Jak mówił, chodzi tu o społeczną odpowiedzialność uczelni wyższych.
 
Kosiniak-Kamysz przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu unijnych ministrów ds. pracy i zatrudnienia podjęto decyzję ws. pakietu "Gwarancje dla młodych", który ma na celu skuteczniejszą walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Szef resortu zaznaczył, że rozwiązania pakietu oznaczają m.in., że państwowe służby zatrudnienia danego kraju w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły powinny skierować młodą osobę na staż, szkolenie, przyznać jej dotację na otwarcie działalności gospodarczej lub przedstawić ofertę pracy.
 
Minister pracy powiedział, że jest zwolennikiem rozszerzenia do 30. roku życia wieku osób, które miałby być objęte pakietem (unijna propozycja zakłada, że pomoc objęłaby osoby poniżej 25. roku życia). "Długość czasu poświęconego na naukę w ostatnich 20 latach zwiększyła się o dwa lata - to wzrost bardzo dynamiczny" - mówił.
 
Minister podkreślił też, że w urzędach pracy potrzebni są doradcy, którzy pokierują ścieżką zawodową młodej osoby. "Zaprojektują jej ścieżkę zawodową, doradzą w zakresie uzupełnienia umiejętności zawodowych, stażu lub uzyskaniu dotacji, jeśli osoba ma dobry biznes plan" - powiedział.
 
Pod koniec lutego unijni ministrowie pracy poparli przedstawione w zeszłym roku przez Komisję Europejską zalecenia, zawarte w pakiecie "Gwarancje dla młodych", który ma na celu skuteczniejszą walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Kraje UE powinny wdrożyć systemy, gwarantujące osobom poniżej 25. roku życia dobrą ofertę pracy, możliwość dalszej edukacji albo szkolenia zawodowego w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły.
 
Aby zachęcić kraje członkowskie do realizacji tych zaleceń, programy gwarancji dla młodych mają być finansowo wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także z kwoty 6 mld euro na realizację nowej inicjatywy związanej ze zwalczaniem bezrobocia wśród młodzieży przewidzianych w nowym budżecie UE na lata 2014-2020.
 
Z danych zaprezentowanych na konferencji wynika, że w styczniu bezrobocie wśród młodzieży UE wyniosło 23,6 proc.; natomiast w Polsce 28,1 proc. Do krajów o największym bezrobociu wśród młodzieży należy Grecja (59,4 proc.) oraz Hiszpania (55,5 proc.) Z kolei w Niemczech wynosi ono 7,9 proc.