Studenci wyrażali swoje niezadowolenie z rozpatrywanego przez parlament projektu ustawy, który - ich zdaniem - ogranicza autonomię wyższych uczelni.

Ponadto studenci twierdzą, że projekt penalizuje osoby przerywające studia na okres powyżej 2 lat pozbawiając je w praktyce możliwości kontynuowania nauki.

Rektor największego uniwersytetu San Marcos Pedro Cotillo poparł protest studentów, wytykając władzy brak konsultacji ze środowiskiem wyższych uczelni podczas prac nad projektem.

"Chcemy aby nasz głos był słyszany po to by zapewnić najwyższy poziom studiów wyższych" - powiedział Cotillo.