START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Indywidualne roczne stypendium wynosi 28 tys. zł i można je przeznaczyć na dowolny cel. Stypendia mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2800 osób. Na realizację programu FNP przekazała łącznie ponad 75 mln zł.
Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni spośród 1152 kandydatów.
Od 2009 r. Fundacja przyznaje również wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. W tym roku wyróżnienia otrzymało troje laureatów: Michał Jachura z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Mateusz Konczal z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Joanna Kułaga-Przymus z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką Stypendium im. Barbary Skargi została dr Hanna Wojewódka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W tym roku po raz drugi przyznane zostało specjalne wyróżnienie w ramach utworzonego w 2015 r. Funduszu im. prof. Adama Sobiczewskiego. Jego celem jest dofinansowanie wybranych stypendiów najwyżej ocenionych laureatów programu START, zajmujących się fizyką teoretyczną, matematyką i astronomią. Laureatem tego wyróżnienia w 2017 r. został Paweł Swaczyna z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie.
Materiał wideo dostępny pod adresem: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/99081,,100-najzdolniejszych-mlodych-naukowcow-ze-stypendiami-start

Źródło informacji: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej