Jak wyjaśnił rektor uczelni prof. Jerzy Posłuszny skrót WSPiA, który pozostanie w nazwie, ma nawiązywać do poprzedniej nazwy uczelni, i ją przypominać.

"Po długich dyskusjach postanowiliśmy utrzymać skrót WSPiA, który świadczy o naszej historii, dorobku i tradycji, a Rzeszowska Szkoła Wyższa jest dobrą prognozą i wianem na kolejne lata" – ocenił Posłuszny.

Dodał, że wraz ze zmianą nazwy w ofercie uczelni pojawią się też m.in. nowe kierunki studiów i specjalności wychodzące naprzeciw potrzebom rynku pracy, w tym kierunki rozbudowane o elementy informatyki i specjalności takie, jak informatyka w prawie, informatyka w zarządzaniu czy informatyka w administracji. Uczelnia planuje również uruchomienie nowych studiów podyplomowych.

"Mają to być studia pozwalające aktualizować wiedzę dotyczącą danego tematu. Doskonale wiemy, że np. prawo cały czas się zmienia i cały czas trzeba się go uczyć. Dzięki temu już w najbliższym czasie będziemy uczelnią, która wprowadza innowacyjne rozwiązania w szkolnictwie wyższym" – zaznaczył prof. Posłuszny.

Wśród przewidywanych zmian znajdzie się też np. nowatorski punktowy system zaliczania przedmiotów, który uczy studentów systematyczności i samodzielnej pracy. "Systemem tym interesuje się m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego" - dodał rektor.

Ponadto uczelnia oficjalnie przeniesie swoją siedzibę z Przemyśla do Rzeszowa (nieoficjalnie już od pewnego czasu siedziba uczelni mieści się w stolicy regionu), natomiast w Przemyślu pozostanie jej zamiejscowy wydział.

Przeniesienie siedziby uczelni bardzo pozytywnie ocenia prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Jego zdaniem WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wzmocni stolicę regionu nie tylko pod względem naukowym, ale także przyczyni się do zwiększenia migracji mieszkańców Podkarpacia.

"Na co dzień obserwujemy, że wielu młodych ludzi podejmuje decyzje o zmianie miejsca zamieszkania i poszukiwaniu pracy w innym mieście. Musimy pamiętać, że im Rzeszów będzie mocniejszy m.in. pod względem szkolnictwa, tym częściej wybór będzie padał nie na Kraków, Warszawę czy inny duży ośrodek, a właśnie na Rzeszów" – zauważył prof. Posłuszny.

Rzecznik uczelni Przemysław Pawlak wyjawił, że WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w związku z przeniesieniem siedziby do Rzeszowa chciałaby m.in. rozwinąć się jako kulturotwórcza uczelnia, a także jako ośrodek integrujący rzeszowskie środowisko akademickie.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. Prowadzi studia w trzech kolegiach dydaktycznych: Kolegium Prawa, Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu. Studenci do wyboru mają cztery kierunki studiów: prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, administrację oraz zarządzanie.

WSPiA jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje jej to status uczelni akademickiej. (PAP)