Co roku 15 młodych kobiet naukowców z całego świata otrzymuje prestiżowe stypendia UNESCO-L'OREAL International Fellowship for Young Women in Life Sciences. Dzięki nim mogą kontynuować prowadzone badania w dziedzinach nauk o życiu, w wybranych przez siebie ośrodkach naukowych za granicą - poinformowano na stronie ministesrtwa nauki.
 
Konkurs skierowany jest do kobiet, które mają nie więcej niż 35 lat i prowadzą badania w następujących dziedzinach: biologia, biochemia, biotechnologia, rolnictwo, medycyna, farmacja i fizjologia. Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie stopnia doktora bądź uczestnictwo w studiach doktoranckich.
 
Po raz pierwszy stypendia zostały przyznane w 1998 r. Do tej pory uzyskało je 195 badaczek z 83 krajów.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2013 r. poprzez platformę internetową: www.fwis.fr