Szefowa agencji powiedziała również, że PARP ogłosiła już harmonogram konkursów, realizowanych w przyszłym roku, a w dużej mierze skierowanych na rozwój startupów. Na konkursy wyasygnowano ok. 3 mld zł.

"Są to działania w dużej części przeznaczone dla startupów, na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w działalności biznesowej" - zaznaczyła Lublińska-Kasprzak. Mają na celu - jak tłumaczyła - wspieranie regionów, gdzie startupy rozwijają się słabiej, a także tworzenie w makroregionie warunków do ich powstawania i kształtowania ich globalnego potencjału.

Szefowa Agencji otworzyła w czwartek w Warszawie "Stratup Summit 2015", konferencję poświęconą rozwojowi tej gałęzi gospodarki. Jej uczestnicy mają okazję wymienić się doświadczeniami i omówić bariery, jakie stoją przed mikroprzedsiębiorstwami.

Wśród prelegentów są Cristiano Carlutti, prezes funduszu XCD Ventures, niegdysiejszy wiceszef Tesla Motors i FIAT-a, czy Marcin Piotrowski - pomysłodawca JIVR, składanego, elektrycznego roweru.

Właśnie na "Startup Summit 2015" PARP zainaugurowała program "Platformy startowe dla nowych pomysłów". "Mamy nadzieję, że nasze działania w perspektywie kilku lat przełożą się na kształtowanie nowoczesnego ekosystemu startupowego w Polsce Wschodniej, a tym samym na wymierne efekty biznesowe" - zaznaczyła prezes agencji.

Działania finansowane są z programu operacyjnego Polska Wschodnia.

Lublińska-Kasprzak tłumaczyła, że platformy startupowe we wschodniej Polsce "będą miały za zadanie właśnie pomagać wykluwaniu się, inkubowaniu pomysłów i przetwarzaniu pomysłów młodych ludzi" na konkretne przedsięwzięcia. "Z jednej strony będziemy wspierać te obszary, gdzie rynek startupowy jest relatywnie słabiej rozwinięty, z drugiej - chcemy wykorzystać infrastrukturę otoczenia biznesu, ale też twardą infrastrukturę, którą w ostatnich latach z programu Polska Wschodnia finansowaliśmy" - mówiła.

Dodała, że rozwój startupów już wspierają tzw. inkubatory przedsiębiorczości oraz parki technologiczne. Przypomniała, że PARP już od wielu lat finansuje też instytucje, które pomagają startupom. "Współpracujemy z instytucjami, funduszami tzw. seedowymi, funduszami venture-capital, aniołami biznesu" - mówiła.

"Startup Summit 2015" potrwa do piątku. (PAP)