Minister Kudrycka, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w SWPS, podkreśliła, że w Polsce potrzebne jest zarówno kształcenie elitarne, na najwyższym poziomie naukowym, jak i egalitarne, dzięki któremu dostęp do edukacji będzie bardzo szeroki. Zdaniem szefowej resortu nauki, aby pogodzić te potrzeby, ważny staje się podział uczelni na badawcze - specjalizujące się w prowadzeniu badań naukowych na światowym poziomie - oraz na uczelnie zawodowe, których zadaniem byłoby przygotowanie absolwentów do wykonywania danego zawodu.
 
Barbara Kudrycka powiedziała, że ministerstwo nie może narzucić żadnej uczelni jej profilu, ale może oceniać działania szkoły wyższej w realizowaniu funkcji wynikających z wybranego przez uczelnię profilu.
 
Jak wymieniała, na uczelniach, które wybiorą profil badawczy, powinna być ograniczana liczba studentów, a ze wszystkich kandydatów powinni być już na wstępie wybierani tylko najlepsi. Poza tym pracujący w nich naukowcy powinni mieć tylko jeden etat, a badania powinny być tak organizowane, by mogli w nich brać udział studenci.
 
Z kolei na uczelniach o profilu praktycznym i zawodowym ważne byłoby np. to, czy zatrudniają one pracodawców i praktyków, konstruują swój program pod kątem przyszłego zawodu studentów, a także czy z absolwentów zadowoleni są pracodawcy.
 
Zdaniem Kudryckiej, jeśli uczelnie dostosują się do tych zaleceń, ziści się marzenie o kształceniu zarówno elitarnym, jak i egalitarnym. Podział na uczelnie badawcze i zawodowe pozwoli również wyrwać się z podziału na uczelnie publiczne i prywatne – dodała.
  
PAP - Nauka w Polsce