Wicekanclerz (w Polsce odpowiednik tego stanowiska to rektor - red.) Uniwersytetu Cambridge odwiedził w piątek (26.04) Uniwersytet Jagielloński i na zamkniętym spotkaniu z jego władzami mówił o zarządzaniu w uczelniach wyższych.
 
Prof. Borysiewicz w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że funkcjonujący w Wielkiej Brytanii system szkolnictwa wyższego jest inny niż w pozostałych krajach Europy i trudno było by przenieść stosowane tam rozwiązania na inne uczelnie. „W Wielkiej Brytanii każdy uniwersytet prowadzi również badania naukowe” – mówił profesor. „Nie ma możliwości rozdziału edukacji od badań naukowych, bo wtedy albo jedno, albo drugie jest słabe. W Polsce przez te 20 lat ulegliśmy presji, że może być dobra uczelnia wyższa bez badań naukowych. Nie może” - podkreślił rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
 
„Wierzę, że najlepszym sposobem na podniesienie poziomu nauczania jest współpraca między uczelniami” – mówił wicekanclerz Uniwersytetu Cambridge. Dodał, że ważne jest, by w otoczeniu uczelni działały firmy, w których absolwenci mogą zdobyć prace i którym zależy na innowacyjnych rozwiązaniach.
 
„Uniwersytety to najlepsze centra innowacji” – podkreślił Borysiewicz. „Uniwersytety nie mogą nigdy poświęcić swojej misji akademickiej w imię innych wartości i zrezygnować z wolności prowadzania badań i publikowania ich rezultatów. Firmy chętnie współpracują z silnymi uczelniami, bo cenią sobie ich niezależność i wolność, co przekłada się na to, że obie strony osiągają najlepsze efekty” – dodał.
 
Jak podkreślił uniwersytety w Polsce i Europie Środkowej prezentują wysoki poziom i bardzo szybko doganiają zachodnie uczelnie, a polscy studenci są równie zdolni jak ich rówieśnicy z całej Europy. „Ważne jest, by rząd wciąż przekazywał środki na funkcjonowanie uczelni, by każdy zdolny, młody człowiek mógł zdobyć jak najlepsze wykształcenie” - dodał. „Studenci coraz częściej patrzą na całą Europę pod kątem możliwości studiowania. Polacy szukają miejsca w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji i ta tendencja będzie coraz silniejsza, dlatego władze państwowe powinny pomóc uczelniom, by młodzi ludzi mogli studiować we własnych krajach, nie tylko poza granicami” – mówił prof. Borysiewicz.
 
Na Uniwersytecie Cambridge na różnych poziomach studiów jest obecnie ok. 200 Polaków wśród 18 tys. studentów. Uczelnia zatrudnia 1,5 tys. osób i współpracuje z ok. 3 tys. naukowców.
 
Prof. Leszek Borysiewicz, lekarz i immunolog, urodził się w Cardiff. Ma polskie korzenie, jego rodzice osiedlili się w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. Kierował wydziałem lekarskim Imperial College London, a później był wicerektorem tej uczelni. Do roku 2010 był dyrektorem generalnym Medical Research Council, instytucji rządowej do spraw badań medycznych. Od 2010 r. jest wicekanclerzem Uniwersytetu Cambridge. Królowa Elżbieta II uhonorowała go tytułem szlacheckim za wkład w rozwój dydaktyki oraz za badania nad szczepionkami, m.in. zapobiegającą powstawaniu raka szyjki macicy.