Wyróżnieni przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej badacze przez 3 lata będą prowadzić przedsięwzięcia we współpracy z partnerami naukowymi z Polski i zagranicy oraz partnerami gospodarczymi. Naukowcy zostali wyłonieni przez zagranicznych recenzentów i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Jury wybrało projekty, których wyniki mają szanse okazać się przełomowe w skali międzynarodowej.
Dr hab. Dariusz Plewczyński przeznaczy grant na badanie relacji pomiędzy strukturą trójwymiarową genomu a występowaniem i charakterem zmian sekwencji jednowymiarowej ludzkiej nici DNA. Zespół prof. Plewczyńskiego chce stworzyć algorytm komputerowy, który w przyszłości – w ramach procedur medycyny spersonalizowanej – będzie mógł być powszechnie wykorzystywany w gabinetach diagnostycznych. – Lekarz po zsekwencjonowaniu genomu pacjenta, dzięki naszemu algorytmowi, będzie mógł zobaczyć przestrzenny, mechanistyczny i dynamiczny model jego genomu.