Kontrakt Terytorialny to umowa pomiędzy rządem a samorządem, określająca inwestycje istotne dla rozwoju kraju i województwa. Ich finansowanie ma pochodzić z różnych źródeł, m.in. ze środków regionalnych i krajowych. Kontrakt będzie obowiązywał w latach 2014-2023.

Jak powiedział dziennikarzom zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz, wynegocjowany kontrakt, który ma zostać podpisany w październiku, jest "żywą materią". "Przewidujemy, że będzie on renegocjowany w kolejnych miesiącach i latach, bo trudno zakładać, że w tak długim czasie wszystkie rzeczy zostaną dziś przewidziane i zaprogramowane" - powiedział. Dodał, że województwo negocjuje jeszcze z Komisją Europejską kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

"Kluczową inwestycją na kolejną perspektywę jest budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa. Wartość projektu to 4 mld zł. Do tego dochodzą już wcześniej ustalone budowy obwodnicy Szczecinka oraz Wałcza" - powiedział Geblewicz.

Na liście podstawowej w kontrakcie znalazła się także budowa tunelu w Świnoujściu między wyspą Wolin i Uznam, która podczas negocjacji wzbudziła "największe emocje i dyskusje" - powiedział Geblewicz. "Ostatecznie uzgodniliśmy na tym etapie, i tak będzie zapisane w kontrakcie, że podstawowym źródłem finansowania tego tunelu będzie budżet państwa, co oczywiście nie przekreśla w ramach renegocjacji możliwości finansowania tego z udziałem funduszy unijnych" - dodał. Wartość inwestycji to 780 mln zł.

W kontrakcie znalazła się także modernizacja dwóch kluczowych dla regionu linii kolejowych. Chodzi o linie Szczecin - Poznań i Szczecin - Wrocław, czyli popularną "Nadodrzankę". Łączna wartość tych przedsięwzięć to 4,6 mld zł.

Jak powiedział Geblewicz, kontrakt obejmuje także kluczowe dla rozwoju gospodarczego regionu inwestycje w gospodarkę morską i infrastrukturę portową. Znalazła się tutaj m.in. modernizacja toru wodnego Szczecin-Świnoujście i pogłębienie go do 12,5 metra (wartość przedsięwzięcia 1,4 mld zł), a także rozbudowa infrastruktury zespołu portów Szczecin-Świnoujście (wartość przedsięwzięcia 850 mln zł). (PAP)

res/ je/