Wyrok nie jest prawomocny. Uzasadnienie orzeczenia, podobnie jak proces, odbyło się za zamkniętymi drzwiami.

Wśród oskarżonych znalazł się były dyrektor Urzędu Marszałkowskiego i były komendant wojewódzki policji w

Rzeszowie Kazimierz K. oraz zastępca dyrektora departamentu organizacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Bogusław K. Zasiadali oni w komisjach konkursowych przy naborze na nowe stanowiska w urzędzie.

Rzeszowska prokuratura zarzuciła im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w toku przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko inspektora ds. współpracy międzynarodowej w gabinecie marszałka oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentacji z przebiegu tego naboru. Jednak sąd uniewinnił ich od tych zarzutów.

Sąd uznał jedynie Agnieszkę M. (byłą sekretarkę jednego z wicemarszałków) za winną płatnej protekcji i skazał ją na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz pięć tys. zł grzywny. Uniewinnił ją natomiast od zarzutu skorumpowania Łukasza A. (b. zastępcy szefa gabinetu marszałka), którego oskarżono o przyjęcie korzyści majątkowej i niedopełnienie obowiązków w toku przeprowadzenia konkursu w gabinecie marszałka. Jego sąd także uniewinnił.

Piąta osoba oskarżona w sprawie to brat Agnieszki M., Mariusz M. Jego oskarżono o pomocnictwo w uzyskaniu stanowiska inspektora, w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej. On także został uniewinniony.