Podczas wydarzenia uhonorowano też laureatów nagrody Samorządowiec Roku 2016.

W konkursie Top Inwestycje Komunalne 2017 wyróżniono osiem miast: Katowice, Kraków, Płock, Poznań, Sierpc, Solec-Zdrój, Szydłowiec i Warszawę. To one – zdaniem jurorów - w ostatniej dekadzie oddały do użytku najlepsze inwestycje komunalne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Zwycięzców ogólnopolskiego plebiscytu na najlepsze inwestycje komunalne wyłoniła rada konsultacyjna pod przewodnictwem ministra w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery oraz czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl. "Naszym celem jest wyróżnienie najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych we współpracy z firmami prywatnymi lub w wyniku prywatyzacji w latach 2006–2016 przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje JST" – podkreślił redaktor naczelny serwisu Rafał Kerger.

Projekty nominowane do tytułu Top Inwestycje Komunalne 2017 oceniane były pod kątem takich kryteriów jak: efekt prorozwojowy inwestycji, skala inwestycji w odniesieniu do możliwości finansowych jednostki samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP itd.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

Nagrody otrzymało dziesięć inwestycji. Są to m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, które powstało w ramach współpracy rządu, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowej; budowa kompleksu mineralnych basenów w Solcu-Zdroju, którą zrealizowano przez gminę Solec-Zdrój oraz spółkę Malinowy Zdrój, a także budowa i eksploatacja wiat przystankowych w Warszawie – projekt zrealizowany przez Warszawę oraz konsorcjum AMS i Stroer.

Wyróżniono też: parking dwukondygnacyjny na terenie kompleksu Hali Stulecia we Wrocławiu (inwestycja na zlecenie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa zrealizował Budimex Parking Wrocław), Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (częściowo dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju) oraz zrewitalizowany Zamek o gotycko-renesansowej architekturze w Szydłowcu – przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kolejne nagrodzone inwestycje to: przebudowa Akademików Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (zrealizowana przez Uniwersytet Jagielloński i Neoświat PPP Projects – obecnie PPP Venture); kompleksowa przebudowa dworca PKP w Katowicach (zrealizowana za blisko miliard zł przy współpracy spółki Skarbu Państwa i partnera prywatnego); budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu (inwestorem publicznym jest Urząd Miejski w Poznaniu, partnerem prywatnym firma SITA Polska z grupy Suez), a także projekt modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Płocku (realizowany przez gminę-miasto Płock oraz konsorcjum Siemens i Siemens Finance).

Podczas wydarzenia w ramach kończącego się w piątek w Katowicach trzydniowego IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego wręczono także statuetki Samorządowca Roku 2016. Jak wskazał Kerger "wyniki konkursu odzwierciedlają poziom społecznego poparcia i zaufania do osób, na które mieszkańcy oddali głos w wyborach samorządowych".

PortalSamorządowy.pl ogłosił trzy kategorie, w których czytelnicy mogli wybierać najlepszych samorządowców: najlepszy marszałek województwa, najlepszy prezydent/burmistrz miasta oraz najlepszy radny.

Laureatami zostali: burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz radny Lublina Zbigniew Jurkowski.

Konkursy Top Inwestycje Komunalne 2017 oraz Samorządowiec Roku 2016 to inicjatywy Grupy PTWP – organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz wydawcy redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl.(PAP)