Dodała, że firma złożyła odwołania do trzech przetargów.

Budowa ok. 430 kilometrów tras rowerowych w regionie została podzielona na pięć odcinków. Dla każdego z nich został ogłoszony oddzielny przetarg. Kilkanaście dni temu samorząd unieważnił wszystkie przetargi, ponieważ oferty znacznie przekroczyły kwotę zarezerwowaną na ten cel w budżecie województwa – ok. 65 mln zł.

Sudoł-Sikora podkreśliła, że do czasu zakończenia postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, nie ma możliwości ogłoszenia nowych przetargów. „Planujemy je ogłosić do końca bieżącego kwartału” - dodała.

Zaznaczyła, że przy założeniu „pomyślnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych” inwestycja powinna zostać zrealizowana terminowo, czyli do końca 2015 r.

Rzeczniczka dodała, że w nowych przetargach zmodyfikowany zostanie zakres inwestycji, które będą wykonane na poszczególnych odcinkach. W związku z tym zmieni się też przebieg tras rowerowych.

„W wielu przypadkach konieczne stało się przyjęcie takich rozwiązań, które spowodują zmniejszenie kosztów realizacji projektu. Oznacza to m.in. zrezygnowanie z budowy czy przebudowy obiektów inżynierskich, np. mostów czy kładek. Stanowią one bowiem najbardziej +kosztogenne elementy+ tras. Obiekty inżynierskie, które pozostaną w realizacji, będą objęte oddzielnymi przetargami” - zaznaczyła.

Aby zmniejszyć koszty budowy zmieniona zostanie m.in. technologia wykonania tras, uproszczone zostaną też procedury projektowe i wykonawcze.

Podkarpackie ścieżki rowerowe mają być częścią trasy, która połączy pięć wschodnich województw.

Cała rekreacyjna trasa rowerowa, łącząca województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie, będzie mieć blisko 2 tys. kilometrów. Łączny koszt projektu "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" przekracza 274 mln zł. Z tej kwoty 85 proc. stanowi dofinansowanie unijne. Cała trasa ma być gotowa do końca 2015 r. (PAP)