„Wójt został odwołany” – powiedział przewodniczący gminnej komisji ds. referendum Zenon Domański.

Przeciwko odwołaniu wójta głosowało 186 osób, głosów nieważnych oddano 92. Uprawnionych do głosowania było 8155 osób.

Do ważności referendum trzeba było, aby wzięło w nim udział co najmniej 2701 osób, czyli trzy piąte mieszkańców, którzy uczestniczyli w wyborach w 2010 r. W tamtych wyborach oddano 4501 głosów.

Referendum było skutkiem nieudzielenia wójtowi absolutorium przez radę gminy. Według rady Kapłan źle zarządzał gminą, nie realizował inwestycji. Wójt nie zgadzał się z tymi zarzutami.

Kapłan był wójtem gminy Międzyrzec Podlaski pierwszą kadencję. (PAP)

kop/ mp/