Prawie 90-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 od Rzeszowa do Barwinka przebiega przez cenne przyrodniczo tereny Natura 2000. W ramach budowy tego odcinka zaplanowane są m.in. cztery tunele o długości od 1,2 km do 1,75 km.

GDDKiA ogłasza dialog techniczny ws. budowy S19 >>>

Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, z 10 firm, które zgłosiły się do dialogu nie zakwalifikowano tylko jednej. Powodem były względy formalne.

„Firmy zakwalifikowane do dialogu technicznego otrzymały od nas szczegółową listę zagadnień i pytań, odnośnie których chcielibyśmy uzyskać stanowisko, wynikające z posiadanego przez te firmy doświadczenia i wiedzy” - zaznaczyła rzeczniczka.

Dodała, że GDDKiA dla „zobrazowania zakresu planowanego przedsięwzięcia” przekazała firmom m.in. wypis ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tego odcinka S19. Dokument ten zawiera m.in. studium geologiczno–inżynierskie i studium hydrogeologiczne, raport o oddziaływaniu na środowisko czy mapy ewidencyjne z przewidywanym terenem, na którym będzie realizowana inwestycja.

„Zwróciliśmy się również z prośbą o wskazanie ewentualnych dodatkowych kwestii, które powinny zostać uwzględnione w opracowywanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która będzie potrzebna do wykonania koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S19 Rzeszów–Barwinek” - zaznaczyła Rarus.

Po analizie uzyskanych odpowiedzi GDDKiA podejmie decyzję o ewentualnej konieczności zorganizowania jeszcze spotkań indywidualnych bądź grupowych z uczestnikami dialogu. Planowany termin zakończenie dialogu to koniec marca br.

Podlaskie: S19 i kolejowa Rail Baltica to ważne inwestycje >>>

Rarus podkreśliła, że firmy uczestniczące w dialogu nie otrzymają żadnego wynagrodzenia. „Chcemy skorzystać z ich wiedzy przy tego typu inwestycjach. Być może firmy te wezmą udział w przetargu na wykonanie tych inwestycji” - dodała.

Zgodnie z wydaną w listopadzie ub.r. decyzją środowiskową na prawie 90-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S19 od Rzeszowa do Barwinka wybudowanych zostanie osiem węzłów drogowych oraz dziewięć miejsc obsługi podróżnych. W ramach budowy tego odcinka powstanie również 91 przejść dla zwierząt. Z tego ok. 1/4 obiektów będą to typowe przejścia dla zwierząt, natomiast w pozostałych przypadkach będą to obiekty inżynierskie np. mosty i estakady, które łączyć będą w sobie funkcję przejść dla zwierząt. Przejścia dla zwierząt umożliwią migracje m.in. dużym ssakom z Bieszczadów i Beskidu Niskiego - wilkom, rysiom, niedźwiedziom i żubrom.

W związku z budową tej trasy konieczne będzie wyburzenie ok. 100 budynków mieszkalnych.

W Kontrakcie Terytorialnym dla woj. podkarpackiego budowa S19 na południe od Rzeszowa została wpisana na listę projektów kluczowych.

Według szacunków GDDKiA, koszt budowy całego podkarpackiego odcinka S19 wyniesie w sumie ok. 11 mld zł. Do tej pory na Podkarpaciu do ruchu oddano dwa odcinki S19: Stobierna - Rzeszów Wschód (7,5 km) oraz Rzeszów Zachód - Świlcza (4,4 km). Dwa kolejne są w budowie.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ - południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Ma też być częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, która przebiegać ma z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. (PAP)