Pahl powiedział, że zmiany w strukturze ratusza to "kolejny krok na drodze do wyjścia z kryzysu dekretowego".

Po pierwsze, jak powiedział wiceprezydent, zgodnie z zapowiedziami, Biuro Gospodarki Nieruchomościami zostaje rozwiązane. Jego miejsce zajmą dwa nowo powołane biura - Biuro Spraw Dekretowych oraz Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa. Dyrektorem tego pierwszego został Piotr Rodkiewicz; na czele drugiego biura stanął Arkadiusz Kuranowski.

Ponadto ratusz powołał pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów lokatorów z budynków objętych roszczeniami, została nim Magdalena Młochowska.

Pahl poinformował również o wstrzymaniu wydawania nieruchomości, które w oparciu o orzeczenia sądowe bądź administracyjne miały trafić w "ręce osób uprawnionych". "Takie zarządzenie zostało podpisane i burmistrzowie są zobowiązani do przestrzegania procedury, która nakłada na nich obowiązek kolejnej weryfikacji spraw" - powiedział Pahl.

Dodał, że wydane zostały decyzje odmowne dotyczące zwrotu 230 nieruchomości; jest to wynik obowiązywania "małej" ustawy reprywatyzacyjnej - zaznaczył wiceprezydent.

Ratusz zakończył również pierwszy etap wyłaniania zespołów audytowych, które będą dokonywały przeglądu spraw związanych z dekretem Bieruta - dodał Pahl. (PAP)