Festiwal "Otwarta Ząbkowska" to szereg wydarzeń artystycznych, społecznych i edukacyjnych zaplanowanych w weekendy w lipcu, sierpniu i wrześniu. Zamknięta wtedy ul. Ząbkowska stanie się deptakiem i sceną, a sąsiadujące z nią podwórka, placyki i zaułki - plenerowymi kinami, teatrami i klubami poetyckimi. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie wolny.

Festiwal rozpocznie się w weekend 11 i 12 lipca. W sobotę będzie można na ul. Ząbkowskiej i w jej najbliższych okolicach wziąć udział w ulicznych warsztatach poezji oraz graffiti. O wyżywienie wszystkich uczestników zadba 10 food tracków, czyli mobilnych punktów gastronomicznych. Nie zabraknie również sporej dawki muzyki. O 21.30 przy ul. Ząbkowskiej 9 będzie można wysłuchać standardów muzyki hip-hop w jazzowej oprawie.

Na niedzielę zaplanowane są m.in. warsztaty i pokazy tańca oraz boksu, wspólne malowanie ściany budynku przy ul. Brzeskiej. Tego dnia także nie zabraknie sporej dawki hip-hopowej muzyki, wystąpi m.in. Vienio.

Dla stołecznego ratusza festiwal i zamknięcie ul. Ząbkowskiej dla samochodów będzie testem, jak rozłoży się ruch drogowy i czy w przyszłości ta ulica będzie mogła częściej być wyłączana z ruchu kołowego.

"W momencie, kiedy eliminuje się ruch samochodowy i buduje się strefy piesze ulica zaczyna żyć zupełnie innym tempem i życiem. I na taką zmianę liczymy tutaj na Pradze" - powiedział na czwartkowym spotkaniu na ul. Ząbkowskiej wiceprezydent stolicy Michał Olszewski.

Dodał, że uspokajanie ruchu i budowanie przestrzeni śródmiejskiej na Pradze jest jednym z celów programów rewitalizacji. "Jest to cel, który chcemy osiągnąć poprzez stałe zamknięcie ul. Ząbkowskiej za kilka lat" - powiedział Olszewski.

Dodał, że obecnie ul. Ząbkowska jest bardzo ważnych szklakiem komunikacyjnym dla Targówka i dzisiaj całkowite jej zamknięcie spowodowałoby duże utrudnienia. Alternatywą w przyszłości ma być obwodnica śródmiejska i trasa Świętokrzyska, które pozwolą na stałe zamknięcie dla samochodów ul. Ząbkowskiej.

Celem "Otwartej Ząbkowskiej" jest nie tylko stworzenie przestrzeni dla aktywności kulturalnych, ale również aktywizacja mieszkańców i stworzenie na ulicy miejsca spotkań.

Kolejne weekendy, kiedy Ząbkowska i okolice zamienią się w artystyczną enklawę to: 18-19 lipca, 25-26 lipca, a także 22-23 sierpnia oraz 5-6 września. Wtedy organizowana będzie m.in. akcja "Czytanie w bramie" fragmentów książek Leopolda Tyrmanda - np. "Zły", "U brzegów jazzu"; wystawa okładek "Jazz Forum" - powiększone do rozmiarów plakatów ozdobią sklepowe witryny; spacery szlakami praskich artystów.

Weekend 18-19 lipca to będzie gratka dla miłośników jazzu. Odbędzie się dziewięć koncertów stacjonarnych i kilka mikrokoncertów w tzw. miejscach nieoczywistych, czyli np. w sklepie. Wystąpią m.in. bracia Oleś, Ziut Gralak i Jacek Kochan.

Koordynatorem projektu jest Teatr Powszechny, który przygotuje m.in. cykl muzycznych, literackich radiowych wydarzeń. "Teatr 22-23 sierpnia będzie pokazywał swoje spektakle dotyczące Pragi, słuchowisko na żywo realizowane z Programem 2 Polskiego Radia, 5 i 6 września również mamy słuchowisko" - powiedział PAP dyrektor Teatru Powszechnego Paweł Łysak.

Festiwal "Otwarta Ząbkowska" wpisuje się w ideę programu rewitalizacji prawobrzeżnej Warszawy do 2022 r., którego celem ma być nie tylko odbudowa zniszczonych budynków, ale też zapobieganie wykluczeniu społecznemu, rozwój aktywności lokalnej i kulturalnej w prawobrzeżnej Warszawie. Miasto przeznaczy na ten cel 1,4 mld zł.

Program, oparty na doświadczeniach Lokalnego Programu Rewitalizacji do 2013 r., będzie dotyczył trzech dzielnic: Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek. Obejmie sześć obszarów: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Łącznie mieszka tam 130 tys. osób.

Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 r. ma cztery główne cele: ożywienie społeczno-gospodarcze i podniesienie jakości przestrzeni publicznej; rozwój turystyki, kultury i sportu; zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; zwiększenie aktywności mieszkańców.(PAP)