W ankietach przedstawiciele 624 gmin i powiatów ocenili stan obecny i perspektywy na kolejne 3 miesiące w takich obszarach, jak edukacja, finanse, zdrowie, inwestycje i wykorzystanie środków unijnych.

Ankiety pozwalają ocenić skalę optymizmu lub pesymizmu. Poszczególnym odpowiedziom przyporządkowano wartości od 1 do 5, gdzie 1 oznacza "bardzo źle", 5 "bardzo dobrze". Wyciągana jest średnia - wskaźnik nastrojów w samorządach.

Najniższe notowania zebrała ocena wysokości środków przyznanych na cele oświatowe w stosunku do potrzeb edukacyjnych. Wskaźnik na najbliższe trzy miesiące wyniósł 2,27, a za ostatni kwartał – 2,34.

Poniżej "3" są też prognozy nt. poziomu wpływów budżetowych – odpowiednio: 2,81 i 2,84, oraz ws. dostępności służby zdrowia – 2,95 i 3,06.

Najwyższe opinie, po 3,55 za ostatni kwartał, zebrały: ocena liczby inwestycji drogowych i w infrastrukturę (3,23 na najbliższe 3 miesiące) oraz skuteczności wykorzystania unijnych środków (3,35). (PAP)