Jest to kolejne spotkanie na temat ewentualnych zmian w ustawie i kolejne poświęcone sprawie urlopów nauczycielskich.

Na poprzednim dotyczącym tej kwestii, które odbyło się na początku sierpnia, strony wstępnie poparły wniosek wiceministra edukacji Macieja Jakubowskiego dotyczący zmian w przyznawaniu urlopów dla poratowania zdrowia. Zaproponował on wówczas, by o przyznaniu takiego urlopu decydował, nie jak dotąd lekarz rodzinny, tylko lekarz medycyny pracy. Propozycja jest krokiem w stronę postulatów zgłoszonych w kwietniu przez stronę samorządową.

Z danych zebranych w Systemie Informacji Oświatowej wynika, że w 2009 r. z urlopów dla poratowania zdrowia skorzystała grupa nauczycieli zatrudniona na 11,7 tys. etatów, w 2010 r. - na 12,6 tys. etatów, a w 2011 r. - na 14,6 tys. etatów. Wiceminister edukacji Maciej Jakubowski poinformował w sierpniu, że według danych z marca tego roku z urlopu takiego skorzystała grupa nauczycieli, odpowiadająca około 15 tys. etatów nauczycielskich, czyli 2,7 proc. wszystkich etatów nauczycielskich.

Spotkania w MEN, dotyczące ewentualnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela, to efekt przedstawienia pod koniec kwietnia przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu założeń do niezbędnych - jej zdaniem - zmian ustawowych w oświacie. Strona samorządowa zaproponowała by zapisy Karty Nauczyciela obowiązywały tylko nauczycieli tzw. tablicowych, czyli prowadzących lekcje. Opowiedziała się też m.in. za wyższym pensum dydaktycznym, czyli za większą obowiązkową liczbą godzin lekcji prowadzonych przez nauczycieli.

W odpowiedzi na propozycje samorządowców w maju Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził sondaż, z którego wynika, że 217 tys. nauczycieli i pracowników oświaty, czyli 96 proc. uczestników sondażu, jest gotowych poprzeć ewentualną akcję protestacyjną przeciwko projektowanym zmianom.

Zainaugurowane w lipcu spotkania nie są pierwszą próbą wprowadzenia zmian w ustawie Karta Nauczyciela na drodze kompromisu między stroną samorządową a związkową. W okresie gdy MEN-em kierowała minister Katarzyna Hall istniał Krajowy Zespół ds. Statusu Zawodowego Nauczycieli, w skład którego wchodzili właśnie przedstawiciele samorządów, związków zawodowych działających w oświacie oraz eksperci. Zespół ten miał przygotować propozycje założeń nowego dokumentu dotyczącego statusu nauczycieli. Nie udało mu się jednak wypracować wspólnej propozycji. (PAP)

dsr/ ls/