Podczas rozprawy poparcie dla Carme Forcadell demonstrowały pod siedzibą Trybunału setki Katalończyków.

Forcadell odmówiła odpowiedzi na pytania sędzi prowadzącej rozprawę i prokuratora. Zarzuciła im pogwałcenie niezależności katalońskiego parlamentu.

Odpowiadając na pytania obrońcy, zarzuciła Trybunałowi, że nie liczy się z niezależnością katalońskiego parlamentu regionalnego, który "ma prawo formułowania deklaracji politycznych dotyczących dążenia Katalończyków do niepodległości".

Kataloński Trybunał prowadzi wobec Carme Forcadell postępowanie na podstawie oskarżenia o niepodporządkowanie się orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Hiszpanii. Oskarżył ją o to, że dopuściła w katalońskim parlamencie do przegłosowania inicjatywy otwierającej drogę do jednostronnego proklamowania niepodległości Katalonii.

Forcadell odpowiedziała, że zezwalając na "debatę polityczną" nad niepodległością Katalonii na sesji parlamentu regionalnego w Barcelonie, broniła jedynie jego niezależności od władzy centralnej.

Hiszpańskie media komentując przebieg rozprawy przytaczają główny argument Forcadell o tym, że hiszpański rząd centralny nie powinien próbować rozwiązywać na drodze sądowej problemów politycznych natury legislacyjnej.

Carme Forcadell ma za sobą większość regionalnego parlamentu, około 400 burmistrzów miast i samorządy regionów oraz czołowe osobistości polityczne Katalonii, w tym poprzedniego szefa rządu regionalnego Artura Masa.

Kataloński rząd regionalny, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych odłamów zwolenników samostanowienia Katalonii, chce przeprowadzić we wrześniu 2017 roku referendum w sprawie proklamowania niepodległości.

Katalonia należy do najbogatszych autonomicznych regionów Hiszpanii i korzysta z daleko idącej samodzielności w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia, polityki podatkowej i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Najwyższy Trybunał Konstytucyjny w Madrycie podjął w tym tygodniu decyzję, na mocy której ma być zawieszone wrześniowe referendum w sprawie samookreślenia się Katalonii. (PAP)