Za uchwałą ws. nowej sieci szkół głosowało 17 szczecińskich radnych, przeciw było trzech, a trzech kolejnych wstrzymało się od głosu.
Nowa sieć zakłada włączenie 13 działających obecnie placówek do szkół podstawowych, a dwóch do techników. Pięć gimnazjów będzie przekształconych w szkoły podstawowe, zaś kolejne dwa w liceum lub technikum. Z kolei dziewięć gimnazjów działających w zespołach szkół stanie się szkołami podstawowymi. Wygaszonych zostanie sześć gimnazjów.

"Dominującym modelem jest włączenie gimnazjów w struktury sąsiedniej szkoły podstawowej dlatego, że na mocy ustawy w tej sytuacji nauczyciele gimnazjum stają się pracownikami nowo powstałej szkoły i uzyskują pełnię praw pracowniczych związanych z zatrudnieniem w poszerzonej jednostce" - powiedział jeszcze przed głosowaniem wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska.

Jak dodał, dzięki temu, w wielu przypadkach, ratuje się miejsca pracy.
Jak powiedział, wyjątkowo trudna jest sytuacja sześciu wygaszanych szkół w zespołach, gdzie obecnie funkcjonuje gimnazjum i liceum. "Nie powinniśmy tworzyć nowych liceów w Szczecinie choćby ze względu na to, że musimy podać rękę tym szkołom, które dziś będą traciły i nauczyciele mogą tracić pracę" - mówił Soska.

Na sesji obecni byli m.in. nauczyciele i rodzice uczniów z gimnazjum nr 10 i 7, którzy sprzeciwiają się przyjętym zmianom. Według nauczyciela z gimnazjum nr 10, szkoła powinna być przekształcona w liceum, a nie w podstawówkę, co oznacza w istocie likwidację placówki. Jak mówił, choć ma mieć gwarancję etatu w nowej szkole, to może w niej dostać zaledwie kilka godzin pracy w tygodniu.

Uchwała podjęta przez szczecińskich radnych zostanie przesłana do zaopiniowania przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Ostateczna uchwała ma być podjęta do końca marca.

Nową sieć szkół jednogłośnie zatwierdzili koszalińscy radni. Jak poinformował we wtorek PAP Krzysztof Stobiecki z koszalińskiego magistratu, 10 tamtejszych gimnazjów, w tym dwie szkoły specjalne, zostanie włączonych w strukturę istniejących już szkół podstawowych.

W związku ze zmianami w mieście przybędą dwie szkoły podstawowe. Państwowe Gimnazjum nr 11 zostanie przekształcone w nową Szkołę Podstawową nr 23. Zaś Gimnazjum dla Dorosłych działające przy Centrum Kształcenia Ustawicznego zostanie włączone w nowo powołaną Szkołę Podstawową dla Dorosłych.

Dwa gimnazja zostaną włączone w strukturę istniejących już liceów ogólnokształcących. Państwowe Gimnazjum nr 4 wejdzie w strukturę Liceum Ogólnokształcącego nr 5. Rok później, bo 1 września 2018 r. Gimnazjum nr 6 zostanie włączone do Liceum Ogólnokształcące nr 6 - powiedział Stobiecki.
Od 1 września br. w Koszalinie będzie funkcjonować 13 ogólnodostępnych szkół podstawowych, w tym jedna nowa nr 23, oraz 2 szkoły podstawowe specjalne działające w strukturze Zespołu Szkół nr 12 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. (PAP)