,,W każdym Forum Gospodarczym Polski Wschodniej uczestniczyć ma około tysiąca osób" - zapowiada marszałek świętokrzyski Adam Jarubas. Według niego doroczne spotkania organizowane będą w Kielcach przez pięć lat. Zostaną sfinansowane z funduszu unijnego programu Rozwój Polski Wschodniej, w ramach promocji gospodarczej pięciu województw objętych tym programem. Chodzi o województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

W opinii marszałka świętokrzyskiego Forum Gospodarcze Polski Wschodniej będzie prestiżowym wydarzeniem, a także okazją do promowania Kielc i województwa świętokrzyskiego jako dobrych miejsc do inwestowania.

O rolę gospodarza tej imprezy ubiegały się wszystkie regiony Polski wschodniej. Organizatorzy konkursu - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych - wybrały ofertę województwa świętokrzyskiego, ponieważ w Kielcach jest odpowiedni ośrodek kongresowy (Targi Kielce) oraz baza hotelowa - wyjaśnił marszałek województwa.

Program Rozwój Polski Wschodniej ma na celu wyrównywanie zapóźnień cywilizacyjnych i szans rozwojowych tej najbiedniejszej części kraju oraz przyspieszenie tempa jej rozwoju.