„Zrobiłam, bilans zamknięcia z którego, poza tym co udało się dokonać znajdują się sprawy, które są w toku i które będzie musiał dokończyć następca. Dotyczą przede wszystkim długotrwałych procesów głównie w wydziale infrastruktury, oraz prac związane z nadzorem” – powiedziała dziennikarzom Pałka-Koruba

Inicjatywą, która - jak oceniła wojewoda - powinna być kontynuowana przez następcę jest idea utworzenia na terenie województwa co najmniej czterech Centrów Pomocy Społecznej, które swoim zasięgiem obejmowałyby całość województwa.

„To jest projekt, który piszemy w wydziale polityki społecznej. Rozmawialiśmy z powiatami. Chcemy je zachęcić do tego projektu, który ma być kuźnią kadr i ośrodkiem wsparcia w obszarze polityki społecznej” – wyjaśniła.

Jak wynika z dokumentu „Podsumowanie kadencji 2007-2015”, aż 70 proc. budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowią środki z obszaru pomocy społecznej.

Wojewoda przyznała, że najintensywniejszym momentem w trakcie jej podwójnej, ośmioletniej kadencji był czas powodzi w okolicach Sandomierza w 2010 roku. „Dwa miesiące spędziliśmy na wałach pracując właściwie całą dobę” – wspominała. Oceniła, że udało się podjąć wówczas dobre decyzje.

Wśród niepowodzeń wymieniła fakt, że nie udało się wprowadzić programu ochrony przeciwpowodziowej obszaru „Górnej Wisły” jako „całościowego, kompleksowego zadania, które byłoby na stałe w budżecie państwa” .

Wśród ważnych dokonań w zakresie polityki bezpieczeństwa wymieniła m.in. utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, czyli numer 112. W zakresie współpracy z samorządami wymieniła m.in. działania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z którego w latach 2009-2015 dofinansowano przebudowę przeszło 1000 km dróg gminnych i powiatowych, na które trafiło ponad 280 mln zł z budżetu centralnego.

Wojewoda po stronie sukcesów wymieniła także wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w urzędzie oraz elektroniczny system korespondencji ePUAP.

Nowy wojewoda świętokrzyski „wprowadzi się” do gruntownie wyremontowanego gmachu urzędu przy Alei IX Wieków Kielc. Zakrojona na szeroką skalę termomodernizacja budynku z lat 70-tych ubiegłego stulecia kosztowała prawie 25,2 mln zł z czego ok. 73 proc. pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pałka-Koruba omówiła także zaangażowanie urzędu w sprawy społeczne oraz organizację wielu kampanii społecznych oraz akcji poruszających ważne tematy z zakresu zdrowia czy bezpieczeństwa.

62-letnia Bożentyna Pałka-Koruba pełniła funkcję wojewody nieprzerwanie od 29 listopada 2007 roku. (PAP)