W Sosnowcu funkcjonował już pilotażowy program wsparcia in vitro – od 2013 r. Zrezygnowano z niego po rozszerzeniu przez poprzedni rząd krajowego programu, który obowiązywał do 30 czerwca 2016 r. Decyzję o unieważnieniu kolejnej edycji rządowego programu wkrótce po objęciu urzędu podjął minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Jak poinformowali we wtorek w Katowicach przedstawiciele sosnowieckiego samorządu, w tej sytuacji miasto chce wrócić do swojego programu. „Chcemy, aby od nowego roku wszedł on już w życie, dlatego teraz, w ciągu najbliższych tygodni, projekt trafi do radnych, którzy będą nad nim głosowali” - powiedział rzecznik urzędu miasta w Sosnowcu Rafał Łysy.

Program zakłada przeznaczenie na dofinansowanie procedur in vitro z miejskiego budżetu kwotą 800 tys. zł przez cztery lata, czyli po 200 tys. rocznie. Według założeń może on wspomóc co roku 40 par – być może więcej, w razie niewykorzystania całości środków przez wszystkich odbiorców.

W programie mają brać udział pary (w związku małżeńskim lub partnerskim), w których co najmniej jedna osoba mieszka w Sosnowcu, a kobieta ma od 23 do 40 lat. Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla par, które mają potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

Zgodnie z zapisami programu w 197-tysięcznym mieście problem niepłodności może dotyczyć ok. 2,1 tys. par. Oszacowano, że 42 pary wymagają leczenia metodami IVF/ICSI (odmiany zapłodnienia in vitro). Miasto zakłada, że miernikiem efektywności programu powinna być skuteczna pomoc co najmniej 25 proc. spośród zakwalifikowanych do programu par.

Zespół pracujących nad programem ekspertów ocenił, że koszt jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego wynosi średnio 5-10 tys. zł; bez uwzględnienia kosztów leczenia farmakologicznego, którego koszt wynosi ok. 4 tys. zł (dotyczy to leków do indukcji owulacji, które nie są refundowane; w rządowym programie in vitro na lata 2013-2016 koszt leków do indukcji owulacji nie był objęty dofinansowaniem ze środków publicznych).

Uczestnikom sosnowieckiego programu ma przysługiwać możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 5 tys. zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury (maksymalnie do 3 zabiegów). Pozostałe koszty ponoszą pacjenci.

Procedura powinna obejmować przeprowadzenie przynajmniej: stymulacji mnogiego jajeczkowania, wykonania punkcji pęcherzyków jajowych, znieczulenia ogólnego podczas punkcji, mikroiniekcji plemnika, pozaustrojowego zapłodnienia i nadzoru nad rozwojem zarodków in vitro oraz transferu zarodków do jamy macicy.

Jeżeli procedura zapłodnienia pozaustrojowego z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie, dofinansowanie obejmie przeprowadzone do tego etapu elementy, w wysokości 80 proc. kosztów (nie więcej niż 5 tys. zł). Koszt ewentualnych kolejnych prób ponoszony ma być przez pacjentów.

Pełna nazwa sosnowieckiego programu brzmi „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020”.

Wzorem dla sosnowieckiego rozwiązania stał się m.in. program „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020”, który ruszył w połowie lipca br. Wcześniej samorząd Sosnowca wzorował się na podobnym rozwiązaniu obowiązującym w Częstochowie.(PAP)