„Wśród wielu osób panuje przekonanie, że budżet miasta to opasła księga, której nie można czytać bez gruntownego wykształcenia ekonomicznego i rozległej wiedzy z dziedziny finansów publicznych. Chcemy te stereotypy łamać i w przystępny sposób pokazać, skąd pieniądze trafiają do miasta i na co je przeznaczamy. Dlatego po raz trzeci postanowiliśmy wydać +Budżet w pigułce+ – skróconą informację o budżecie miasta Katowice na 2018 r.” - zaznaczył prezydent Katowic Marcin Krupa.

Skarbniczka miasta Danuta Kamińska wskazała na wartość edukacyjną opracowania. „Pokazuje w czytelny i przejrzysty sposób, na co wydajemy pieniądze i jakie są główne źródła dochodów. Budżet miasta nie jest studnią bez dna. Jeżeli gdzieś dokładamy środków - trzeba je gdzie indziej pomniejszyć. Ważne, by mieszkańcy o tym wiedzieli” - oceniła Kamińska.

W 2018 r. samorząd niespełna 300-tysięcznych Katowic przewiduje wydatki w wysokości blisko 2,35 mld zł, dochody przekraczające 2,05 mld zł, wydatki majątkowe niemal 667 mln zł, a inwestycje blisko 650 mln zł. Katowiccy radni przyjęli uchwałę budżetową na 2018 r. 14 grudnia br.

Przyszłoroczne dochody bieżące miasta zaplanowano w niej na ponad 1,74 mld zł, a dochody majątkowe 312 mln zł. Wydatki bieżące mają sięgnąć 1,68 mld zł, a wydatki majątkowe - niemal 667 mln zł (w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 647,8 mln zł). Budżet zakłada wykorzystanie prawie 287 mln zł dotacji z funduszy europejskich.

Planowany deficyt na koniec 2018 r. ustalono na blisko 291 mln zł. Zostanie on pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (ponad 91,5 mln zł) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (prawie 10,5 mln zł) oraz wolnymi środkami (nadwyżka na rachunku bieżącym miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - prawie 189 mln zł).

Jak akcentował w dyskusji nad budżetem Krupa, 2018 r. będzie on „kolejnym rokiem ważnym w rozwoju miasta”, ponieważ po okresie przygotowań powinno ono „wejść w fazę realizacji wielu zadań i projektów, w tym proinwestycyjnych, prorozwojowych i proekologicznych”.

„Zadania te mają zapewnione finansowanie. (…) Kondycja finansowa miasta jest dobra, a sytuacja finansowa wiarygodna, co pozwala planować dalszy rozwój miasta” - mówił Krupa.

Z kluczowych inwestycji Katowic wspieranych przez UE miasto będzie finansowało m.in. rozbudowę skrzyżowania dróg krajowych nr 86 i 81 w dzielnicy Giszowiec i rozbudowę skrzyżowania drogi 81 i ul. Armii Krajowej na skraju dzielnicy Piotrowice. Budowane będą węzły przesiadkowe Zawodzie, Brynów, Ligota i Sądowa.

Miasto będzie nadal inwestowało m.in. w termomodernizację budynków użyteczności publicznej i wymianę oświetlenia ulicznego. Kontynuowana ma być budowa trzech basenów miejskich i rozbudowa sieci dróg rowerowych. Po nieudanym tegorocznym przetargu samorząd nadal przygotowuje przebudowę ul. Tylnej Mariackiej wraz z budową tam parkingu wielopoziomowego.

Zgodnie z przyjętą 14 grudnia Wieloletnią Prognozę Finansową Katowic na lata 2018-2045 zadłużenie miasta na koniec 2018 r. ma wynieść 701,7 mln zł.

Publikację „Budżet miasta w pigułce” można znaleźć na stronie katowice.eu w zakładkach „miasto” i dalej „budżet”.

Można z niej dowiedzieć się np., że w 2018 r. miasto zapłaci za remonty mieszkań komunalnych gminy, zaliczki do wspólnot mieszkaniowych czy remonty budynków 16,3 mln zł, za przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 9,23 mln zł, za dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania 16,49 mln zł, za oczyszczanie, w tym letnie i zimowe utrzymanie dróg 21,72 mln zł, a za utrzymanie zieleni - 22,13 mln zł.

Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego katowicki samorząd wyda 94,52 mln zł, a na przyszłoroczne inwestycje związane z Katowickim Systemem Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - 83,11 mln zł.(PAP)