Trzypasmowa Drogowa Trasa Średnicowa - to kluczowa arteria w aglomeracji katowickiej. Nosi oznaczenie drogi wojewódzkiej nr 902. Istnieje ok. 20-km odcinek trasy - od węzła z drogą S86 w Katowicach do centrum Zabrza. Budowę ok. 3 km drogi z centrum Zabrza do granicy z Gliwicami rozpoczęto z końcem czerwca, a umowę na budowę pierwszego z dwóch odcinków gliwickich podpisano 11 lipca.

Cała gliwicka część "średnicówki" będzie mierzyła ok. 8,3 km. Pierwszy jej odcinek, tzw. G1, za 244,6 mln zł brutto, zbuduje firma Skanska. Fragment ten, o długości ok. 2,8 km, sięgnie od granicy Zabrza do gliwickiej ulicy Kujawskiej. Mieści się na nim m.in. węzeł "średnicówki" z autostradą A1.

W środę spółka DTŚ SA ogłosiła przetarg na budowę inwestycji obejmujących cały drugi i ostatni odcinek Trasy w Gliwicach – tzw. G2 o łącznej długości ok. 5,4 km. Prowadząc m.in. 500-metrowym tunelem przez śródmieście, ta część trasy powiedzie od skrzyżowania z DK-88 w rejonie ul. Portowej do ul. Kujawskiej, gdzie połączy się z G1. Termin otwarcia ofert w tym postępowaniu to 10 września.

Według dokumentacji przetargowej, początek trasy – od węzła z DK-88, na której zaplanowano budowę nowego 95-metrowego wiaduktu - wpisano w ślad istniejącej ul. Portowej. Od skrzyżowania z ul. Śliwki trasa pobiegnie między terenami Fabryki Drutu, Zakładu Energetycznego, Centrum Onkologii i Parkiem Chopina. Potem droga wkroczy w pas terenu pomiędzy ul. Dubois i Fredry – stamtąd powiedzie dnem dawnego koryta kanału kłodnickiego, gdzie zaplanowano m.in. tunel pod ul. Zwycięstwa i Dworcową. Za tunelem pobiegnie w wykopie do wiaduktu pod ul. Konarskiego. Potem jej przebieg zaplanowano wzdłuż ul. Robotniczej i Franciszkańskiej do węzła z ul. Królewskiej Tamy, a stamtąd przez ogródki działkowe i tereny zalewowe - do węzła z ul. Kujawską.

G2 zaprojektowano jako czteropasmową ulicę (po dwa pasy w każdą stronę) z bezkolizyjnymi wjazdami i zjazdami. Jedynie na odcinku od węzła z ul. Królewskiej Tamy do węzła z ul. Kujawską będzie to dwupasmowa droga z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie łącznie siedem bezkolizyjnych węzłów i cztery skrzyżowania wyłącznie ze skrętami w prawo. Powstanie jeden tunel, dwa mosty, siedem wiaduktów, trzy kładki technologiczne i długie odcinki ścian oporowych. Na znacznym odcinku – głównie w centrum miasta - "średnicówka" pobiegnie w wykopie.

Projekt odcinka G2 spełnia kryteria dla tzw. prędkości miarodajnej, wynoszącej 80 km/h. Na całym objętym przetargiem odcinku nie przewidziano przystanków komunikacji miejskiej. Spółka DTŚ SA oczekuje od wykonawcy 36-miesięcznej gwarancji.

Pierwszy gliwicki odcinek "średnicówki" od granicy z Zabrzem do ul. Kujawskiej powinien zostać otwarty w trzecim kwartale 2014 r. Termin realizacji odcinka G2 określono na 15 grudnia 2014 r.

Wszystkie zabrzańskie i gliwickie odcinki DTŚ są finansowane przede wszystkim z zaciągniętego przez budżet państwa kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (160 mln euro). 75 mln euro ma pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013. Pozostałe źródła to rezerwa subwencji ogólnej i budżety samorządów, np. do gliwickiego odcinka G1 władze miasta dokładają ok. 7 mln zł.(PAP)

mtb/ je/