Obecnie komunalizacja jest możliwa tylko w przypadku tych spółek z udziałem Skarbu Państwa, które powstały w drodze komercjalizacji, czyli z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę handlową. Nowelizacja obejmuje natomiast spółki, do których wniesiono przedsiębiorstwo państwowe.

Teraz procesem komunalizacji można objąć wyłącznie spółki powstałe w trybie komercjalizacji. Nowelizacja umożliwia bezpłatne przekazywanie akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego lub związkom jednostek samorządu terytorialnego spółek powstałych w trybie innym niż komercjalizacja.

Ministerstwo Skarbu Państwa, które jest autorem nowelizacji zwracało uwagę, że niektóre spółki z uwagi na swój profil działania - np. zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności - nie mogą kierować się wyłącznie optymalizacją zysków. Dlatego ich pełna prywatyzacja, z uwagi na interes społeczny, jest niecelowa. Mogą jednak wykonywać swoje zadania znacznie efektywniej, jeśli będą nadzorowane przez lokalny samorząd - tłumaczyło MSP zaproponowane zmiany.

Nowela ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.(PAP)