W poniedziałek radni Katowic, które mają wiodącą rolę w tworzeniu nowej struktury, mają głosować nad uchwałą ws. złożenia wniosku o utworzenie związku metropolitalnego w woj. śląskim. W projekcie uchwały pojawia się nazwa: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia "Silesia", w skrócie "Metropolia Silesia".

Nazwa ta wzbudziła zastrzeżenia gmin z Zagłębia Dąbrowskiego, przede wszystkim Sosnowca. Jego prezydent Arkadiusz Chęciński podał, że usunięcie słowa "Silesia" z nazwy jest warunkiem wejścia jego miasta w skład nowej struktury.

W odpowiedzi Krupa zapowiedział w czwartek autopoprawkę. "Jeśli ceną tej dobrej współpracy jest usunięcie słowa +Silesia+ z nazwy metropolii, to informuję, że planuję złożyć autopoprawkę do projektu uchwały, by nazwa powstającej metropolii brzmiała: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Co więcej, osobiście będę lobbował, by jedna z komórek powstającej metropolii została ulokowana w Zagłębiu" – podkreślił w oświadczeniu.

Krupa podał, że nazwa zawarta w przedstawionym przez miasto Katowice projekcie uchwały była "wynikiem licznych rozmów i konsultacji – m.in. z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego zaangażowanymi w opracowanie wniosku metropolitalnego oraz specjalistami od marketingu, którzy podkreślali, że chcąc zaznaczyć swoją obecność na rynku europejskim powinniśmy mieć prostą, krótką nazwę".

Dodał, że w całym procesie powoływania metropolii sama nazwa ma "trzeciorzędne znaczenie".

Jednocześnie oświadczył, że jako prezydent stolicy powstającej metropolii ma obowiązek "wznieść się ponad tego typu podziały i animozje, które mogłyby przekreślić nasze wspólne, wieloletnie starania o utworzenie metropolii". "Naszym celem powinno być wspólne działanie na rzecz naszych mieszkańców" – napisał.

W odpowiedzi Chęciński podkreślił w komunikacie, że "ceną dobrej współpracy nie jest nazwa, ale wzajemny szacunek i poszanowanie dla własnych wartości, tożsamości i historii". "Cieszy mnie, że prezydent Marcin Krupa wrócił do wcześniejszych ustaleń, gdyż doskonale zdawał sobie sprawę, że nie jest to dla nas sprawa trzeciorzędna, szczególnie dla Sosnowca i całego Zagłębia Dąbrowskiego" - dodał.

Podkreślił też, że zamiarem Sosnowca "nie jest wprowadzanie jakichkolwiek podziałów". "Ale w pierwszej kolejności należy pamiętać, że najważniejsza jest identyfikacja wszystkich mieszkańców z marką, a w przypadku +Silesii+ tego po prostu nigdy nie będzie" - powiedział Chęciński.

Na piątek w Sosnowcu zaplanowano nadzwyczajną sesję rady miasta ws. nazwy metropolii. Mają na nią przyjechać m.in. Marcin Krupa oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Chęciński dodał, że ma nadzieję na obecność Krupy, a spotkanie będzie początkiem "bliskiej, bardzo dobrej współpracy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii".

Powstanie metropolii w woj. śląskim skupiającej 41 miast i gmin, to efekt uchwalonej w marcu ustawy metropolitalnej, którą w kwietniu podpisał w Katowicach prezydent Andrzej Duda. Po spełnieniu przewidzianych ustawą wymogów metropolia powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r.

W połowie maja mieszkańcy 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego wypowiedzieli się w konsultacjach społecznych za ich włączeniem do powstającej tam metropolii.

Wniosek o utworzenie związku metropolitalnego, który w formie uchwały w poniedziałek mają przyjąć katowiccy radni - wraz m.in. z przyjętą już 24 kwietnia pozytywną opinią Sejmiku Woj. Śląskiego oraz szacunkowym dwuletnim planem dochodów i wydatków związku (prace nad tym dokumentem koordynuje skarbnik Katowic) - zostanie przekazany do wojewody śląskiego.

Orientacyjny harmonogram zakłada, że wojewoda śląski przekaże wniosek Katowic wraz ze swoją opinią ministrowi SWiA do 14 czerwca, natomiast rząd wyda rozporządzenie o utworzeniu związku metropolitalnego w woj. śląskim do 23 czerwca. Pierwsze posiedzenie zgromadzenia związku powinno odbyć się do 1 września.

Określone docelowo w rozporządzeniu Rady Ministrów: nazwę związku, jego granice oraz siedzibę władz - zaproponują radni Katowic. Pełnomocnikiem ds. utworzenia związku (już po wydaniu rozporządzenia) będzie prezydent Katowic. Ustawa da mu uprawnienia związane z przygotowaniem organizacyjnym i prawnym związku. Będzie miał zadania i kompetencje zgromadzenia związku - do dnia jego pierwszej sesji oraz zarządu - do dnia jego wyboru.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Środki dla związku ma zapewnić m.in. 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii.

Utworzenie ustawowego związku wykonującego część zadań publicznych samorządy przylegających do siebie miast konurbacji katowickiej postulowały od lat. W 41 zainteresowanych metropolią gminach mieszka 2,28 mln osób.(PAP)

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o związkach metropolitalnych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł