Wydatki określono w budżecie na prawie 535,2 mln zł, a dochody na ok. 528,4 mln zł. Deficyt budżetowy planowany jest na poziomie 6,8 mln zł. Zostanie on pokryty przychodami z pożyczek i kredytów.

„Prace trwały prawie trzy miesiące. Jest to budżet oparty na długofalowych planach, ale odzwierciedla też bieżące potrzeby mieszkańców. To budżet na miarę możliwości miasta, który - trzeba podkreślić - przygotowuje nas do dużych unijnych inwestycji” - powiedział prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

Wójcicki dziękował radnym za merytoryczną pracę nad budżetem, a przyjęty plan określił jako "skrojony na miarę możliwości miasta". Zaznaczył, że w złożonej przez niego autopoprawce do budżetu uwzględniono 53 wnioski od klubów radnych, które łącznie opiewały na 50 mln zł.

W sesji uczestniczyło 24 z 25 gorzowskich radnych. Za przyjęciem uchwały budżetowej na 2016 r. głos oddało 19 radnych, 5 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Do największych inwestycji w 2016 r. będzie należała przebudowa torowiska przy ul. Warszawskiej w ramach systemu zrównoważonego transportu miejskiego. Koszt zadania to 12 mln zł. Jest to zarazem największa inwestycja komunikacyjna zaplanowana na przyszły rok w Gorzowie Wlkp.

11 mln zł samorząd przeznaczy na wkład własny do projektu związanego z budową systemu odprowadzania wód opadowych w zachodniej części miasta. Przebudowy doczekają się ulice: Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Góra Powstańców (prawie 5 mln), ul. Towarowa wraz z przebudową ul. Fabrycznej od skrzyżowania z ul. Towarową do ronda świętego Jerzego (7 mln zł) i Kłosowa (475 tys. zł).

Ponadto w 2016 r. miasto zamierza opracować dokumentacje projektowe na ulice Myśliborską, Kostrzyńską oraz związane z modernizacją torowisk tramwajowych i budową nowych. 200 tys. zł przeznaczy na ścieżki rowerowe.

W budżecie zapisano kilkadziesiąt mniejszych inwestycji. Na wydatki związane z tzw. budżetem obywatelskim zabezpieczono 2 mln zł.

Dochody miasta z tytułu podatków i opłat wyniosą około 107,5 mln zł, z czego ponad 72,3 mln zł to szacowane wpływy z podatku od nieruchomości. Z dzierżaw i sprzedaży miasto zamierza uzyskać ponad 9,5 mln zł. Wpływy do budżetu z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT wyniosą prawie 130,5 mln zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa zasili kasę miejską kwotą 153,2 mln zł. Najwyższa będzie subwencja oświatowa, która zamknie się w kwocie ok. 145 mln zł.

Największą pozycją po stronie wydatków miasta jest właśnie oświata i edukacja. W budżecie na 2016 r. na ten cel zapisano prawie 200 mln zł, co oznacza, że samorząd będzie musiał dołożyć do subwencji ok. 55 mln zł.

Zadania miasta w obszarze pomocy społecznej pochłoną w przyszłym roku prawie 90 mln zł. Po stronie wydatków to druga co do wielkości pozycja. Na gospodarkę komunalną Gorzów Wlkp. zamierza wydać prawie 40 mln zł, na kulturę 14,3 mln zł, sport i turystykę 11,7 mln zł.

W 2016 r. miasto na administrację przeznaczy 40,8 mln zł, przed rokiem było to ponad 39,9 mln zł. Urzędnicy przekonują jednak, że same koszty funkcjonowania administracji będą niższe niż w ub. roku, gdyż w dziale wydatków na administrację zostały ujęte duże projekty związane z informatyzacją urzędu czy budowy sali obsługi klienta, tj. łącznie 2,3 mln zł i projekt unijny za 800 tys. zł.

Obecnie dług Gorzowa Wlkp. sięga 144,5 mln zł, tj. ok. 27 proc. dochodów. Zgodnie z przyjętymi założeniami budżetu na koniec 2016 r. procentowy wskaźnik zadłużenia wyniesie ok. 28 proc. (PAP)