Jak powiedział PAP członek zarządu województwa podkarpackiego Lucjan Kuźniar, tegoroczne działania to druga edycja programu. "Widać już pierwsze jego efekty. Udało nam się m.in. zatrzymać tendencję spadkową w hodowli bydła mięsnego na Podkarpaciu. Mamy nadzieję, że w regionie coraz więcej rolników będzie decydować się na hodowlę bydła” - dodał.

Kuźniar podkreślił, że w regionie są znakomite warunki do tego typu hodowli - jest dużo zielonych terenów, szczególnie w Bieszczadach. „Celem tego programu jest także to, żeby nieużytki rolne, których jest coraz więcej, nie zarastały roślinnością albo lasem, a były wykorzystywane do produkcji rolnej i służyły do wypasu zwierząt” - zaznaczył.

W 2012 r. budżet projektu o nazwie „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” wyniósł 2 mln zł. Dotacje z tych środków otrzymywały organizacje skupiające rolników, które złożyły oferty w konkursie ogłoszonym przez urząd marszałkowski. Ofert nie mogli składać rolnicy indywidualni.

Ubiegłorocznymi dotacjami objęto ponad 4,7 tys. ha terenów łąkowo – pastwiskowych, na których wypasano prawie 6 tys. zwierząt gospodarskich. Wartość dotacji uzależniona była od liczby zwierząt wypasanych na danym pastwisku i wynosiła od 175 zł do ponad 437 zł na jeden hektar.

Podobne zasady będą obowiązywać w tym roku, większy będzie jednak budżet programu, który wyniesie prawie 2,5 mln zł.

Jak podkreślił Kuźniar, ideą programu, oprócz promocji hodowli bydła, jest także zachęcenie do większego spożycia wołowiny. „Mamy nadzieję, że uda nam się wypromować markę +wołowina podkarpacka+, i wkrótce będzie ona rozpoznawalna w całym kraju” - dodał.

Jednym z działań w ramach tzw. edukacji kulinarnej ma być wydanie książki kucharskiej, w której będą przepisy na potrawy z wołowiny. Przepisy zbierane były od gospodyń z całego Podkarpacia podczas festiwali i dożynek. 

huk/ mki/