Przyjmowanie wniosków z projektami, które zostaną ocenione i zweryfikowane a potem poddane głosowaniu, rozpocznie się 1 sierpnia. Głosowanie przeprowadzone zostanie w listopadzie. Najlepsze pomysły, które dostaną dofinansowanie z miejskiej kasy, przedstawione zostaną w grudniu.

Jak powiedział we wtorek na konferencji prasowej Bartosz Aleksandrowicz z miejskiego zespołu ds. PBO, tegoroczna edycja konsultacji została zorganizowana według nowych zasad. Po raz pierwszy uczestnikami konsultacji społecznych - zarówno zgłaszającymi projekty, jak i wybierającymi godne dofinansowania przedsięwzięcia, mogą być wszyscy mieszkańcy Poznania - niezależnie od wieku.

W tegorocznej edycji głosowanie odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez stronę internetową oraz w 42 stacjonarnych punktach do głosowania. Niewykluczone, że zostaną one zorganizowane w tych miejscach, w których część poznaniaków głosowała w ostatnich wyborach powszechnych.

Pula PBO, 17,5 mln zł, została podzielona na projekty ogólnomiejskie i rejonowe. Projekt ogólnomiejski będzie mógł kosztować do 1,5 mln zł, zaś projekty rejonowe - do 0,5 mln zł.

Pieniądze na mniejsze projekty, łącznie 14,5 mln zł, zostaną rozdysponowane pomiędzy 13 rejonów na jakie podzielono miasto. Projekty inwestycyjne będą mogły dotyczyć wyłącznie inwestycji na miejskich gruntach.

Przyjmowanie wniosków z projektami potrwa od początku sierpnia do 11 września. Każda osoba może złożyć najwyżej jeden wniosek. Do 21 października potrwa weryfikacja zgłoszeń i selekcja projektów, które zostaną poddane głosowaniu.

Głosowanie potrwa od 16 do 30 listopada. Projekty biorące udział w głosowaniu będą promowane m.in. w mediach społecznościowych, oraz za pomocą spotów radiowych. Ogłoszenie wyników PBO nastąpi w grudniu.

Niewykorzystane w ramach tej edycji PBO środki zasilą pulę przyszłorocznych konsultacji. Jak podano na konferencji, szacowany koszt organizacji PBO wynieść ma w tym roku kilkadziesiąt tys. zł.

Poznański Budżet Obywatelski jest jednym z pierwszych partycypacyjnych budżetów w Polsce. Z budżetu obywatelskiego w Poznaniu m.in. rozbudowano Hospicjum Pallium i wybudowano nowe ścieżki rowerowe.

W ub. roku poznaniacy zagłosowali m.in. na program zajęć rekreacyjnych, utworzenie plaż przy miejskich jeziorach oraz centrum sportów wrotkarskich Do podziału było 15 mln zł. W konsultacjach oddano łącznie ponad 73 tys. głosów. W sumie do wyboru było blisko 170 projektów.(PAP)