Kampania frekwencyjna w pierwszym etapie zachęcać będzie mieszkańców Poznania do zgłaszania własnych kandydatur. Po 20 lutego akcja skupi się na promocji udziału w głosowaniu.

Hasło „Wybierz się!” pojawi się na billboardach i citylightach, w środkach komunikacji miejskiej, a także w spotach reklamowych w telewizji, radiu i w internecie. Mieszkańcy poznają założenia kampanii także poprzez ulotki, stronę internetową i media społecznościowe.

To pierwsza tak duża kampania frekwencyjna przed wyborami do rad osiedli w mieście. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że spodziewa się w marcowych wyborach lepszej frekwencji niż przy okazji głosowania z 2011 roku. Wówczas wynosiła ona ponad 7 proc. Według prezydenta, za sukces będzie można uznać podwojenie tego wyniku.

„Radni osiedlowi przybliżają politykę do mieszkańców. Przy ogólnej niechęci do polityki i złego obrazu samych polityków, uważam, że rady są nie tylko formą nauki w zakresie wydawania publicznych pieniędzy, ale jest to także sposób na zwiększenie zaufania do polityków i do decyzji, które są przez nich podejmowane dla dobra mieszkańców” – powiedział Jaśkowiak.

Prezydent ocenił, że rady osiedlowe są najlepszym przejawem zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta. Podczas konferencji zapewnił, że będzie postulował, aby w 2016 roku wynoszący obecnie niespełna 23 mln zł budżet rad został zwiększony o połowę.

„Rady osiedli dbają o interesy mieszkańców. Realizują różnego rodzaju inwestycje: od budowy ławek, skwerów po naprawy ulic i chodników. Rady działają także na rzecz integracji społeczności lokalnej, m.in. dzięki organizacji festynów, czy wydawaniu gazetek” – powiedział koordynator akcji "Wybierz się!", radny osiedla Stare Miasto Jan Zujewicz.

Kampania frekwencyjna jest organizowana przez Urząd Miasta Poznania oraz Fundację Altum w ramach projektu "Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu". Projekt jest realizowany ze środków miasta oraz programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. (PAP)