Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na realizację przedsięwzięć ponad 53 mln zł ze środków unijnych. Marszałek Marek Woźniak podpisał umowy z przedstawicielami beneficjentów: starostami i prezydentami samorządów w imieniu instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Woźniak podkreślił, że inwestycje obejmują przebudowę i modernizację sieci drogowej w taki sposób, aby wzmacniała ona powiązania poszczególnych obszarów województwa.

„Głównym celem tych projektów jest – zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej - poprawa przepustowości dróg i likwidacja tzw. wąskich gardeł, a także wsparcie rozwoju gospodarczego regionu. To ważne odcinki dróg lokalnych, które odgrywają znaczącą rolę w systemie komunikacyjnym województwa” – powiedział.

16 mln zł dofinansowania otrzymał wart blisko 22 mln zł projekt powiatu poznańskiego, który obejmuje przebudowę istniejącej drogi powiatowej zlokalizowanej w gminach Swarzędz, Kleszczewo i Kostrzyn. Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową S5 w gminie Kleszczewo do miejscowości Zalasewo w gminie Swarzędz. Łączna długość przebudowanego ciągu drogowego wyniesie ponad 6,8 km.

Efektem poszerzenia drogi, przebudowy skrzyżowań, budowy ścieżek rowerowych, chodników i przepustów oraz budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu ma być poprawa bezpieczeństwa użytkowników i zwiększenie płynności ruchu pojazdów. Skróci się też czas przejazdu.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 18 mln zł Gniezno rozbuduje lokalny układ drogowy w mieście. Wart w sumie 27,5 mln zł projekt ma na celu m.in. zapewnienie bezpośredniego połączenia dróg lokalnych z terenami inwestycyjnymi na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gnieźnie.

Powiat gnieźnieński otrzymał 5,5 mln zł dofinansowania. Planuje przebudowę lokalnej drogi na odcinku od granicy z powiatem poznańskim w miejscowości Wierzyce poprzez węzeł Czerniejewo drogi ekspresowej S5 do Czerniejewa. Dla mieszkańców tamtejszej gminy trasa stanowi dogodne połączenie z drogą ekspresową i autostradą A2. Wartość całkowita inwestycji to ponad 7,5 mln zł.

Koniński samorząd dzięki dofinansowaniu kwotą 13,8 mln zł z WRPO 2014+ zbuduje za 18,4 mln zł połączenie drogowe między drogą krajową nr 25 prowadzącą w stronę Bydgoszczy i Kalisza z drogą wojewódzką nr 264. Nowa droga umożliwi dojazd do obszarów koncentracji przemysłowej. Według lokalnych władz ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego Konina i regionu.

Do tej pory w ramach Poddziałania 5.1.2 „Infrastruktura drogowa regionu” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 145 mln zł. (PAP)