We wtorek list intencyjny w sprawie przygotowania strategii podpisali wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz marszałek województwa Władysław Ortyl.

Wojewoda powiedziała, że przygotowywana strategia ma się wpisywać w zmiany systemowe, które przygotowuje resort edukacji narodowej. „Chcemy, by województwo miało własną strategię rozwoju edukacji, która będzie wpisywała się w priorytety istotne dla województwa. Liczymy, że dzięki naszej współpracy z samorządem regionalnym powstaną rozwiązania wzorcowe także dla innych województw w kraju” - dodała Leniart.

Jej zdaniem dokument ma nie tylko odpowiadać na potrzeby rynku pracy, ale też „na potrzeby uczniów, nauczycieli i samorządowców”.„Chcemy, żeby zespół spojrzał na edukację w regionie wieloaspektowo” - powiedziała wojewoda.

Strategię przygotować ma zespół ekspertów pod przewodnictwem podkarpackiego kuratora oświaty Małgorzaty Rauch. Dokument składał się będzie z diagnozy obecnej sytuacji oraz rekomendacji dla systemu edukacji.

Marszałek województwa zaznaczył, że w skład zespołu wejdą m.in. pracownicy urzędu marszałkowskiego oraz instytucji podległych urzędowi. „Dzięki takiemu zespołowi uda się wypracować kompleksowe rozwiązania tych problemów, które są obecnie w systemie edukacji. Dokument ten pozwoli podnieść jakość kształcenia w podkarpackich szkołach” - podkreślił.

Natomiast Rauch powiedziała, że potrzebna jest przede wszystkim dobra diagnoza podkarpackiego systemu edukacji. „Z diagnozy powstaną rekomendacje do rozwoju edukacji w regionie. Rekomendacje będą dotyczyły konkretnych zadań, które trzeba podjąć w najbliższym czasie, aby można było mówić o nowoczesnej edukacji” - powiedziała kurator.

Rauch dodała, że rekomendacje będą brane pod uwagę m.in. przy ustalaniu kryteriów podczas naborów w konkursach unijnych dotyczących szkolnictwa, które prowadził będzie Wojewódzki Urząd Pracy (WUP).

Obecny na konferencji dyrektor WUP Tomasz Czop podał, że w Regionalnym Programie Operacyjnym na szkolnictwo ogólne do wydania jest ok. 120 mln zł. „Do tego trzeba doliczyć pieniądze na szkolnictwo zawodowe - ok. 140 mln zł. Plus pieniądze na żłobki ok. 80 mln zł i przedszkola ok. 120 mln zł. Jak widać, tych pieniędzy jest naprawdę dużo, dlatego zachęcamy do aplikowania o te środki” - podkreślił.

Strategia ma zostać zaprezentowana w marcu przyszłego roku. Dokument ma być również konsultowany ze środowiskiem nauczycieli i z samorządowcami. (PAP)