Wrotek dodała, że wnioski w sprawie szacowania strat wpłynęły do wojewody warmińsko-mazurskiego z 24 gmin, m.in. Bartoszyc, Bisztynka, Braniewa, Węgorzewa, Buder, Kisielic, Lubawy i Kętrzyna.

"Producenci rolni zgłosili szkody w 321 gospodarstwach na powierzchni 33,7 tys. ha. Szkody wystąpiły głównie w uprawach zbóż ozimych i rzepaku ozimego" - poinformowała Wrotek.

W związku z wymarznięciami upraw rolnych rząd na początku kwietnia ustanowił program pomocy dla rolników i producentów rolnych. Program umożliwia udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy finansowej, m.in. na ponowne obsianie powierzchni upraw. Stawka pomocy na dokonanie ponownego obsiewu 1 ha upraw rolnych została ustalona na 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych.

Poszkodowanym rolnikom pomocy tej będzie udzielać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rządowy program umożliwia również udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy w formie kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, czy odroczenia terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne i rozkładania ich na raty.

Na dokonanie ponownego obsiewu użytków rolnych rząd przeznaczy w sumie 140 mln zł. (PAP)

jwo/ je/ gma/