„To długo wyczekiwana inwestycja. W ostatnich latach realizowaliśmy więcej prac po wschodniej stronie regionu, (…) natomiast ta część została zepchnięta na drugi plan” – powiedział w rozmowie z PAP Jarubas. Dodał, że „ta droga połączy gminy Łopuszno i Radoszyce”, a dzięki zaplanowanym pracom wzrośnie na niej poziom bezpieczeństwa.

„To jedna z 13 najważniejszych inwestycji drogowych w ciągu ostatnich siedmiu lat” – podkreślił Jarubas. Poinformował, że prace remontowe kosztować będą ponad 66 mln zł, natomiast „jeżeli doliczyć do tego jeszcze wykup gruntów, to koszt inwestycji wyniesie ponad 73 mln zł”.

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita długość odcinków rozbudowy wynosi ok. 16 km, w tym długość obwodnicy Czałczyna to ponad 2 km. Planowana droga będzie mieć parametry drogi klasy G, jezdnię szerokości 7 m oraz utwardzone pobocza o szer. 1,25 m.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damian Urbanowski poinformował, że remont drogi wojewódzkiej (DW) nr 728 powinien rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać do października 2020 r.

Umowę na remont DW 728 podpisano w środę na granicy gmin Łopuszno i Radoszyce, między miejscowością Sarbice II a Jóźwikowem. W wydarzeniu udział wzięli m.in. marszałek Jarubas, starosta konecki oraz wójtowie gmin Łopuszno i Radoszyce.

„Brak ścieżek komunikacyjnych, chodników i ścieżek rowerowych powodował, że była to jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg na terenie całego województwa” – powiedział PAP wójt gminy Radoszyce Michał Pękala. Dodał, że na remont odcinka DW 728 mieszkańcy czekali od 30 lat.

„Cieszymy się, że ten odcinek na przestrzeni trzech lat stanie się jednym z najbezpieczniejszych w regionie, posiadającym całą infrastrukturę drogową. To inwestycja na miarę XXI w.” – tłumaczyła PAP wójt gminy Łopuszno Irena Marcisz.

To kolejna inwestycja drogowa w regionie. W ostatnim czasie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podpisali m.in. umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 764, której wartość wyniesie ponad 200 mln zł.

DW 728 liczy blisko 160 km i przebiega przez trzy województwa: świętokrzyskie, łódzkie i mazowieckie.(PAP)