Joanna Bobowska z biura prasowego lubelskiego Ratusza podkreśliła, że władze samorządowe starają się tak prowadzić politykę podatkową, aby obciążenia dla mieszkańców były jak najniższe.

„Wzrost dochodów z lokalnych podatków w przyszłym roku będzie spowodowany głównie tym, że powstały nowe wielkopowierzchniowe centra handlowe, które zaczną płacić podatki. Wzrost stawek będzie minimalny” – powiedziała PAP Bobowska.

W 2015 r. zaplanowany został nieznaczny wzrost podatku od nieruchomości. Jego stawki różnią się dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania i tak na przykład dla budynków mieszkalnych, gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i pozostałych gruntów stawka wzrośnie o 2 grosze, a dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - o 20 groszy za metr kwadratowy rocznie.

W przyszłym roku nadal będą obowiązywać zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w budynkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków.

Wyższy podatek, średnio o 12 zł rocznie, zapłacą właściciele środków transportowych, z wyjątkiem autobusów mających minimum 30 miejsc siedzących i spełniających co najmniej normę 4EURO dopuszczalnej emisji spalin.

Bez zmian, na poziomie z 2011 r., pozostaną stawki opłaty targowej, a miasto nie będzie pobierało opłat za posiadania psów. Opłata za psy jest fakultatywna, lubelscy radni w 2008 r. zdecydowali, aby jej nie pobierać, nie ma planów jej przywrócenia.

Mieszkańcy Lublina zapłacą niższy niż w bieżącym roku podatek rolny. Jest on liczony na podstawie średniej ceny skupu żyta, a ta spadła. Nieco wzrośnie stawka podatku leśnego, liczonego analogicznie jak podatek rolny, na postawie średniej ceny sprzedaży drewna przez nadleśnictwa.

Na tegorocznym poziomie pozostaną ceny biletów komunikacji miejskiej, czynsze w lokalach komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami.

Nie wiadomo jeszcze czy będzie podwyżka opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planuje podniesienie taryf, ale decyzja nie została jeszcze podjęta. Ewentualna podwyżka ma nie przekroczyć 5 proc.

Wszystkie dochody budżetu Lublina w przyszłym roku mają wynieść 1,678 mld zł, zaś wydatki – 1,778 mld zł.