W ramach projektu dorosły - bezrobotny lub pracujący będzie mógł otrzymać do 9 tys. zł na podniesienie swoich umiejętności zawodowych. Musi jednak posiadać 10 proc. wkład własny.

Jak informuje Kamil Sznel z biura prasowego prezydenta Suwałk, projekt skierowany jest do osób dorosłych, a w ramach jego realizacji uczestnicy otrzymają tzw. „bony na szkolenie" i będą mogli uczestniczyć, m.in. w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach uzupełniających lub podwyższających umiejętności.

"Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników z konkretnymi umiejętnościami, często potwierdzonymi certyfikatem. Coraz rzadziej szukają osób, które nic nie potrafią i trzeba je przystosować do pracy na konkretnym stanowisku" - powiedziała PAP Bożena Jarmołowicz-Gąska z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach. Jej zdaniem projekt pomoże też zdobycie nowych umiejętności w celu przekwalifikowania pracownika lub bezrobotnego.

Miasto Suwałki oraz powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, moniecki i grajewski otrzymały 27,5 mln zł na projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 30,6 mln zł. Partnerem projektu jest stowarzyszenie „Euroregion Niemen".

W Suwałkach bezrobocie obecnie wynosi 6,6 proc. i jest najniższe w województwie. Jednak już w pow. grajewskim wynosi ono 14,9 proc. W woj. podlaskim bezrobocie wynosi 9,1 proc.

Według Sznela, z bonów skorzysta kilka tysięcy osób. Samorządy będą wybierały uczestników do projektu m.in. w porozumieniu z zakładami pracy i instytucjami, które określą potrzeby swoich pracowników chcących podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe.

Liderem projektu jest miasto Suwałki. Projekt będzie realizowany do czerwca 2020 roku. (PAP)