Przedsięwzięcie jest częścią - realizowanego przez Wodociągi Płockie - drugiego etapu programu porządkowania gospodarki ściekowej w mieście, współfinansowanego ze środków UE – poinformował PAP Hubert Woźniak z Urzędu Miasta Płock.

W ramach inwestycji trwa już budowa 18,5-km sieci kanalizacji sanitarnej i kolektorów ściekowych w osiedlach Góry i Ciechomice, położonych na lewym brzegu Płocka.

„Kolejny etap inwestycji to modernizacja systemu gospodarki ściekowej w lewobrzeżnej części Płocka. Dwie działające tam dotychczas oczyszczalnie ścieków zostaną zastąpione nowoczesnymi, podziemnymi i w pełni zautomatyzowanymi przepompowniami, które będą tłoczyć ścieki rurociągiem zbudowanym pod dnem Wisły do oczyszczalni na prawym brzegu rzeki” – powiedział PAP Woźniak.

Dodał, iż rozpoczęto już roboty związane z przygotowaniem nabrzeża Wisły w Płocku do planowanego wykonania odwiertu o średnicy 70 cm pod dnem rzeki. Planuje się, że prace wiertnicze ruszą po zabezpieczeniu terenu i ustawieniu specjalnej platformy - wstępny termin to 24 czerwca.

„Wiercenie potrwa około dwóch miesięcy. Łącznie długość magistrali tłoczącej ścieki z lewobrzeżnej do prawobrzeżnej części miasta będzie miała długość 7 km, z czego 800 metrów będzie biegło pod dnem Wisły” – wyjaśnił Woźniak.

Wcześniej Wodociągi Płockie informowały, że zaplanowane do 2015 r. inwestycje, w ramach drugiego etapu programu porządkowania gospodarki ściekowej w tym mieście, będą kosztowały 54,9 mln zł, przy czym dofinansowanie projektu ze środków unijnych wyniesie 24,1 mln zł.

Celem programu jest m.in. osiągnięcie europejskich standardów i norm w zakresie gospodarki ściekowej, podniesienie standardów sanitarnych w lewobrzeżnej części Płocka oraz polepszenie jakości wody w Wiśle.(PAP)