To pierwsze pieniądze, które będą wydane w ramach RPO z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). RPO na lata 2014-2020 jest programem dwufunduszowym, oprócz pieniędzy z EFRR obejmuje również środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Żywno podał na konferencji prasowej w Białymstoku, że miasto Zambrów jest jedynym samorządem, który otrzymał dofinansowanie na tereny inwestycyjne w pierwszym konkursie na takie cele z RPO 2014-2020. Miasto chce uzbroić na potrzeby inwestorów 6,5 ha gruntów. Trwa drugi konkurs, w którym podlaskie samorządy mogą zdobyć na przygotowywanie terenów pod inwestycje 60 mln zł. Nabór konkursowych wniosków trwa do 15 kwietnia.

Burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski powiedział PAP, że nowe tereny inwestycyjne będą się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów, które zostały w poprzednich latach przygotowane dzięki dotacji z UE z programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Kosztem 14 mln zł (9 mln zł z UE) uzbrojono wówczas 18 ha gruntów.

"Pół roku temu praktycznie wszystkie te działki zostały już sprzedane" - powiedział Dąbrowski. Podkreślił, że działają tam cztery firmy (branża medyczna, rolna, drzewna), które zatrudniają ok. 250 osób. Kolejne trzy firmy są w trakcie realizacji inwestycji. Powstaje m.in. fabryka okien, gdzie ma pracować kolejnych 250 osób.

Nowe grunty - 6,5 ha - mają być uzbrojone do końca sierpnia 2016 r. Burmistrz Kazimierz Dąbrowski poinformował, że trwają już prace przy budowie niezbędnej infrastruktury.

W trwającym konkursie na dofinansowanie terenów inwestycyjnych z RPO mogą startować samorządy lub inne jednostki organizacyjne gmin. Pieniądze można zdobyć na stworzenie nowych lub poszerzenie już istniejących terenów inwestycyjnych. Jak wcześniej podawał urząd marszałkowski, pieniądze można m.in. zdobyć na przygotowanie koniecznych prac studyjno-koncepcyjnych, przeprowadzenie badań geotechnicznych, uzbrojenie w media, budowę lub modernizację wewnętrznego układu dróg. Preferowane jest m.in. wykorzystanie terenów zdegradowanych czy miejskich nieużytków. Elementem uzupełniającym we wnioskach o dotacje mogą być wydatki na infrastrukturę komunikacyjną; na ten cel może pochodzić mniejsza część pieniędzy w projekcie. Z UE można dostać dotację w wysokości 95 proc. kosztów kwalifikowanych.

Z RPO na lata 2007-2013 z unijnych pieniędzy na przygotowanie infrastruktury potrzebnej inwestorom skorzystało w woj. podlaskim 10 samorządów. Przygotowały łącznie 114 ha terenów dla inwestorów. Z UE pochodziło na ten cel 89,2 mln zł.(PAP)