Jak poinformował w piątek rzecznik Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Stefan Augustyn, najwięcej pieniędzy - ok. 71 mln zł - zostanie przeznaczone na pomoc osobom korzystającym z pomocy socjalnej.

Dodał, że będzie to kompleksowa pomoc dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, którzy będą mogli liczyć m.in. na usługi asystenckie i opiekuńcze, edukacyjne, zdrowotne. Wsparcie będzie też skierowane do rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

„Nabory skierowane są głównie do organizacji pozarządowych, firm, agencji zatrudnienia, instytucji samorządowych i innych podmiotów, które posiadają wiedzę, doświadczenie oraz odpowiedni potencjał do zaoferowania ścieżki aktywizacji społecznej i zawodowej. Efektem finalnym ma być pomoc w znalezieniu stabilnego zatrudnienia, pomoc potrzebującym, zlikwidowanie barier w rozwoju zawodowym” – zaznaczyła dyrektor Urzędu Monika Kwil-Skrzypińska.

Rzecznik podkreślił, że 34 mln zł przeznaczono na pomoc osobom o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

„Są to osoby w wieku powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne czy też o niskich kwalifikacjach. Pomoc trafi do mieszkańców regionu niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy, czy też nie” - dodał rzecznik.

Ok. 16 mln zł zaplanowano dla sektora organizacji pozarządowych. Mają być wydane na doradztwo, szkolenia, warsztaty, pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych.(PAP)