W prowadzonym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) naborze firmy złożyły 37 wniosków. Dofinansowanie, jakie chciałyby dostać, sięga łącznie prawie 121,8 mln zł. Tymczasem w puli naboru jest 36 mln zł - informuje rzecznik OCRG Katarzyna Kownacka.

"Świadczy to o tym, że opolskie przedsiębiorstwa mają ogromny potencjał i wiele innowacyjnych pomysłów, które chcą wdrażać. Poprzednie nabory na innowacje też na to wskazywały. Zapotrzebowanie na unijne wsparcie było w nich ponad dwukrotnie wyższe, niż zakładane przez nas pierwotnie kwoty na dotacje" - poinformował marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Firmy, które złożyły wnioski, ubiegają się m.in. o dofinansowanie projektów badawczych dotyczących opracowania systemowego rozwiązania niwelacji barier dla osób niepełnosprawnych, które mogłyby zostać zastosowane w procesach projektowania i produkcji mebli kuchennych dla osób z niepełnosprawnościami; badań przemysłowych i prac rozwojowych nad zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych do produkcji materiałów budowlanych czy nad systemem mobilnych, niskoenergetycznych smart-domów modułowych.

Dofinansowanie w tym naborze można dostać na budowę, rozbudowę i zakup wyposażenia do zaplecza badawczo-rozwojowego firmy. Poza tym wsparcie przewidziano na finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów, np. badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), na budowę linii pilotażowych, prowadzenie działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych czy pierwszej produkcji.

Nabór był adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego. Duże firmy mogą dostać wsparcie tylko wtedy, gdy zapewnione zostanie przez nie rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej. W przypadku dużych przedsiębiorstw premiowane są też projekty realizowane we współpracy z mikro, małymi i średnimi firmami oraz organizacjami pozarządowymi czy instytucjami badawczymi. Maksymalne dofinansowanie do projektu to 10 mln zł.

W regulaminie naboru zastrzeżono, że realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż, które uznane zostały za inteligentne specjalizacje regionalne i są zapisane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020.

Ogółem w ramach RPO na lata 2014-2020 woj. opolskie ma blisko 950 mln euro. Na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu zarezerwowano w nim łącznie ponad 160 mln euro, a na innowacje ponad 61 mln euro. (PAP)