W stolicy województwa podlaskiego hali sportowo-widowiskowej z prawdziwego zdarzenia nie ma. Miasto ma plany budowy, obecnie szacowane koszty to 120 mln zł, i liczy na wsparcie takiej inwestycji z budżetu państwa.

W ub. roku rada miasta wezwała prezydenta Białegostoku do budowy takiego obiektu; w budżecie na 2016 rok przewidziane są pierwsze pieniądze (3 mln zł) na przygotowanie dokumentacji związanej z inwestycją.

W poniedziałek na sesji rady miasta zastępca prezydenta Rafał Rudnicki, na wniosek radnych, przedstawił informację dotyczącą zaawansowania planów budowy hali sportowo-widowiskowej. Jak mówił, planowana w Białymstoku inwestycja znalazła się na liście - zatwierdzonej przez resort sportu i turystyki - obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu. Oznacza to jej zakwalifikowanie do planu wieloletniego.

Rudnicki mówił, że część środowiska sportowego w mieście chciałaby, by hala miała także funkcję lekkoatletyczną. Zaznaczył, że w obecnej koncepcji wielkość areny hali jest blisko dwukrotnie mniejsza od wymagań stawianych hali lekkoatletycznej.

Żeby sytuację wyjaśnić, w lutym miasto chce zlecić opracowanie ministudium wykonalności, z analizą finansową, analizą popytu i wskazaniem możliwych form zarządzania obiektem. Rudnicki mówił, że taki dokument, wraz z rekomendacjami, powinien być gotowy w drugim kwartale tego roku.

"Wtedy będziemy wiedzieli tak naprawdę, w jaką stronę powinniśmy iść. Czy zostajemy przy tej koncepcji, tego obiektu, który jest w tej chwili, czy też idziemy w stronę hali lekkoatletycznej" - dodał zastępca prezydenta Białegostoku. Zaznaczył, że taka hala kosztowałaby znacznie więcej, niż w obecnej koncepcji.

Według obecnych planów hala (na 6 tys. widzów, z lokalizacją w pobliżu lotniska na Krywlanach) miałaby powstać do 2020 roku. Spełniałaby funkcje hali sportowej, z centrum konferencyjnym. Pomysł wspierają władze samorządowe województwa, ale konkretne deklaracje finansowe z ich strony dotąd nie padły.

Prezydent miasta i marszałek województwa od czerwca 2015 r. mają podpisane porozumienie ws. budowy hali. W jego ramach mają się wspólnie starać o szukanie środków na realizację tego przedsięwzięcia. (PAP)