Obecnie bilet sieciowy kosztuje 110 zł, od 1 listopada ma kosztować 88 zł.

"W ten sposób zachęcamy mieszkańców miasta i mieszkańców trzech podmiejskich gmin, by przesiedli się do autobusów. Na pewno wielu olsztynian ucieszą bilety czasowe. Rozmowy na ich temat trwały od dawna. Doskonałą okazją do wprowadzenia oczekiwanych udogodnień jest modernizacja transportu zbiorowego w Olsztynie" - podkreślił na konferencji prezydent Grzymowicz.

Wprowadzone zostaną także bilety czasowe - za jednorazowy przejazd pasażer zapłaci tak jak do tej pory - 2,90 zł; 45-minutowy przejazd to koszt 3,40 zł; 90-minutowa podróż będzie kosztowała 4,40 zł.

Proponowane stawki będą obowiązywać zarówno na terenie Olsztyna, jak i gmin, do których dojeżdżają miejskie autobusy, czyli: Dywit, Purdy i Stawigudy.

Takie same ceny biletów będą obowiązywać w tramwajach, które mają być uruchomione w Olsztynie pod koniec roku.

Radni Olsztyna zajmą się nowymi stawkami biletów na sesji 26 sierpnia.

Obniżenie cen biletów sieciowych to jeden z elementów realizowanego przez władze Olsztyna programu zrównoważonego transportu zbiorowego. Przewiduje on m.in. powrót po 50 latach na ulice Olsztyna tramwajów, budowę buspasów, ścieżek rowerowych oraz parkingów na obrzeżach miasta.

Na transport zbiorowy gmina Olsztyn wydaje rocznie 70 mln zł, z czego 31,5 mln zł to wpływy z biletów, resztę stanowi dotacja z budżetu miasta. W przyszłym roku - jak podał prezydent - koszt utrzymania komunikacji miejskiej zwiększy się o 7 mln zł, z czego 3 mln zł będą stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów. Wzrost kosztów - jak podają władze miasta - wiąże się z rozwojem komunikacji i poprawą jej jakości. (PAP)