Od początku uruchomienia programów do 15 stycznia 2012 r. złożono 207,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 449,3 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 65 tys. 685 umów o dofinansowanie na kwotę blisko 285,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 196,3 mld zł, co stanowi 72,0 proc. alokacji na lata 2007-2013. (PAP)