Jak poinformował PAP burmistrz Jasła Ryszard Pabian, obecnie ośrodek funkcjonuje w trzech obiektach. „Takie rozwiązanie przede wszystkim bardzo utrudnia szybkie i sprawne załatwienie potrzebnych spraw. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, chcieliśmy poszerzyć działania, dlatego konieczne było pozyskanie dodatkowych powierzchni, gdzie mogłyby być one realizowane” - dodał.

W budynku utworzony zostanie również Dzienny Dom Pomocy, Klub Integracji Społecznej oraz sekcja ds. wolontariatu.

Obecnie trwają prace modernizacyjne internatu, w ich ramach zaplanowano m.in.: wymianę dachu, izolacje i docieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż windy, remont sanitariatów, klatek schodowych i pomieszczeń.

W całym budynku wykonane będą nowe instalacje m.in. centralnego ogrzewania, elektryczna i informatyczna, zamontowana zostanie także klimatyzacja. Budynek będzie w całości docieplony i zyska nową elewację.

Przebudowa budynku przy ulicy Szkolnej realizowana jest w ramach dwóch projektów „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle” oraz „Przebudowy obiektu przy ul. Szkolnej na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Całkowita ich wartość wynosi ponad 4,6 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 2 mln zł. (PAP)