Umowy na realizację projektów z prezydentami trzech wielkopolskich miast podpisał w czwartek w Poznaniu marszałek województwa Marek Woźniak. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Marek Woźniak podkreślił, że realizowane inwestycje służyć mają zwiększeniu atrakcyjności ratuszy miejskich i udostępnieniu ich wybranych przestrzeni na cele kulturalne.

Przebudowa tzw. starego ratusza w Gnieźnie kosztować ma 9,89 mln zł. Projekt otrzymał ponad 6 mln zł dofinansowania.

„Budynek stanie się bardziej dostępny dla naszych mieszkańców i dla turystów. W starym ratuszu będą pracownie, sale wystawiennicze, będą sale koncertowe. Będzie też wspaniale wyposażona, historyczna sala rady miasta i historyczny gabinet prezydenta miasta” – powiedział w czwartek prezydent Gniezna Tomasz Budasz.

Jak dodał, obiekt ma być gotowy na setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Dofinansowanie zostało przyznane w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”.

Samorządy miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego otrzymają wsparcie na przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną, promowaniem i rozwojem dziedzictwa naturalnego i kulturowego, które wpisują się w ramy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Kaliski projekt obejmuje adaptację części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu.

„Do Kalisza przybywa rocznie 300-500 tys. turystów pielgrzymkowych. Chcielibyśmy ich zachęcić do tego, aby obejrzeli ekspozycję w ratuszu, skorzystali również z możliwości zapoznania się z ofertą całej aglomeracji kalisko-ostrowskiej” – powiedział w czwartek prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński.

Zakres prac obejmie cały budynek - od piwnicy po ostatnie piętro. Odnowione wnętrza ratusza mają stać się „atrakcyjnym miejscem prezentacji oferty kulturalnej, opartej na nowoczesnych technologiach multimedialnych, poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu miasta i regionu”.

Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedsiewzięcie zakończy się w październiku 2018 roku. Przedsięwzięcie o wartości 5,88 mln zł otrzyma dotację 3,42 mln zł.

Wartość projektu ralizowanego w Ostrowie Wielkopolskim to przeszło 5,7 mln zł Miasto otrzyma blisko 4,9 mln zł dofinansowania.

W ramach przedsięwzięcia, parter miejskiego ratusza zostanie zaadaptowany na stałe wystawy: ekspozycję imitującą fragment ulicy miejskiej z początku XX w., oraz wystawę urządzoną w stylu dawnej kawiarni. Dodatkowo, w jednej z kamienic w śródmieściu powstanie multibiblioteka ze strefami muzyki, techniki, literatury czy filmu. (PAP)