Na stronie internetowej MIR podało, że dotychczas złożono 302 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 614 mld zł.

Podpisano z beneficjentami 106 tys. 348 umów o dofinansowanie na kwotę 409,7 mld zł; z tego wkład unijny wyniósł 288,1 mld zł, co stanowi 102,4 proc. dostępnych pieniędzy z UE dla Polski na lata 2007-2013.

"Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła 352,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 249,9 mld zł" - wskazał resort.

Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie - 2007-2013. Wówczas było to ok. 68 mld euro.

W nowej perspektywie UE wsparcie funduszy unijnych obejmie te dziedziny, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Pieniądze mają trafić m.in. na badania naukowe, budowę dróg, koleje, transport publiczny, rozwój przedsiębiorczości czy infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. Ok. 40 proc. funduszy polityki spójności będą zarządzały samorządy województw. To ponad 31 mld euro. (PAP)